Čiastka č. 104/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 19.05.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
233/2007 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 542/2002 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku 01.06.2007
234/2007 Z. z. Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach o stravovaní predvedenej osoby alebo zaistenej osoby 01.06.2007