Čiastka č. 100/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 05.05.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
221/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) 01.06.2007
222/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice.