Čiastka č. 79/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 21.04.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
223/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z. 01.05.2006
224/2006 Z. z. Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2006
225/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov 01.05.2006
226/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy