Čiastka č. 78/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 21.04.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
221/2006 Z. z. Zákon o výkone väzby 01.07.2006
222/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 02.12.2006