Čiastka č. 77/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 20.04.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
217/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov 01.05.2006
218/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov 01.05.2006
219/2006 Z. z. Zákon o protikomunistickom odboji 01.06.2006
220/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa