Čiastka č. 71/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 14.04.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
190/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 15.04.2006
191/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel pri náraze 15.04.2006
192/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na sedadlo vodiča poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 15.04.2006
193/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 15.04.2006
194/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na brzdenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 15.04.2006