Čiastka č. 66/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 11.04.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
180/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie, pozostávajúcich zo Siedmeho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách