Čiastka č. 62/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 29.03.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
169/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly 01.04.2006
170/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú platové relácie