Čiastka č. 6/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 11.01.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným vyšehradským fondom