Čiastka č. 51/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 08.03.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
123/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraniených vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci