Čiastka č. 48/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 01.03.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
116/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru 01.04.2006
117/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov 01.04.2006