Čiastka č. 45/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 25.02.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
112/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky