Čiastka č. 40/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 22.02.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
99/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o finančných náležitostiach týkajúcich sa pristúpenia Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)