Čiastka č. 39/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 22.02.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
98/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o výsadách a imunitách Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) v znení redakčných zmien a doplnení z 3. decembra 2002