Čiastka č. 3/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 05.01.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
5/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci