Čiastka č. 260/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
681/2006 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007 01.01.2007
682/2006 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík
683/2006 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2004 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk