Čiastka č. 247/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 16.12.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
638/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach 18.12.2006
639/2006 Z. z. Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť vodárenstva