Čiastka č. 237/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 07.12.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
619/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení 01.01.2007