Čiastka č. 226/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 09.11.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
592/2006 Z. z. Zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov 09.11.2006
593/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie 15.11.2006