Čiastka č. 223/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 04.11.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
583/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom 05.11.2006