Čiastka č. 222/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 01.11.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
579/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky bezpečnej nakládky a vykládky námornej lode na hromadný náklad 01.11.2006
580/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro 01.11.2006
581/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave 01.11.2006
582/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode 01.11.2006