Čiastka č. 221/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 31.10.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
578/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.11.2006