Čiastka č. 210/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 07.10.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
547/2006 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o treťom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu 01.11.2006
548/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy