Čiastka č. 200/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 23.09.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
519/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 01.01.2007