Nariadenie vlády č. 519/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Čiastka 200/2006
Platnosť od 23.09.2006
Účinnosť od 01.01.2007

OBSAH

519

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. augusta 2006,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa číslo „44“ nahrádza číslom „57“.

2. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1

k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.

NADMORSKÁ VÝŠKA STREDU OBCE/MESTA (V METROCH) ZA OBCE/MESTÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kód obceObec/mestoOkresKrajNadmorská výškaKoeficient
nadmorskej
výšky
513831 Klin nad Bodrogom8118980,7500
528153 Svätá Mária8118980,7500
522571 Kačanov80781000,7527
528684 Pribeník81181000,7527
543926 Viničky81181000,7527
528285 Čierna81181010,7541
523054 Senné80781010,7541
523119 Stretava80781010,7541
528170 Borša81181020,7555
522376 Budkovce80781020,7555
528293 Čierna nad Tisou81181020,7555
528391 Ižkovce80781020,7555
522767 Malé Raškovce80781020,7555
523127 Stretavka80781020,7555
543942 Vojany80781020,7555
528145 Biel81181030,7568
522341 Blatné Remety80981030,7568
528188 Boťany81181030,7568
522431 Hatalov80781030,7568
522511 Iňačovce80781030,7568
528552 Malý Horeš81181030,7568
522881 Petrikovce80781030,7568
528668 Poľany81181030,7568
523062 Slavkovce80781030,7568
543896 Veľké Trakany81181030,7568
543977 Zatín81181030,7568
523364 Zemplínska Široká80781030,7568
544027 Zemplínske Hradište81181030,7568
528102 Bačka81181040,7582
522333 Blatná Polianka80981040,7582
522414 Falkušovce80781040,7582
522546 Jastrabie pri Michalovciach80781040,7582
528633 Oborín80781040,7582
528706 Rad81181040,7582
543756 Slovenské Nové Mesto81181040,7582
523160 Tašuľa80981040,7582
543870 Veľké Raškovce80781040,7582
522635 Zemplínske Kopčany80781040,7582
522325 Bežovce80981050,7595
528161 Boľ81181050,7595
522368 Bracovce80781050,7595
522864 Palín80781050,7595
523071 Sliepkovce80781050,7595
543802 Streda nad Bodrogom81181050,7595
523143 Svätuš80981050,7595
543811 Svinice81181050,7595
543969 Vojka81181050,7595
523283 Vrbnica80781050,7595
513857 Budince80781060,7609
522384 Bunkovce80981060,7609
522392 Čečehov80781060,7609
528277 Čičarovce80781060,7609
522406 Dúbravka80781060,7609
528404 Kapušianske Kľačany80781060,7609
543799 Strážne81181060,7609
543888 Veľké Slemence80781060,7609
543900 Veľký Horeš81181060,7609
523372 Žbince80781060,7609
522287 Bajany80781070,7623
528137 Beša80781070,7623
522694 Lastomír80781070,7623
522937 Porostov80981070,7623
523208 Tušice80781070,7623
528307 Čierne Pole80781080,7636
522465 Hnojné80781080,7636
522651 Krásnovce80781080,7636
522678 Kristy80981080,7636
522716 Lekárovce80981080,7636
522791 Moravany80781080,7636
522856 Ostrov80981080,7636
522872 Pavlovce nad Uhom80781080,7636
523151 Šamudovce80781080,7636
523216 Tušická Nová Ves80781080,7636
522350 Blatné Revištia80981090,7650
501042 Bodza40141090,7650
555819 Bodzianske Lúky40141090,7650
501107 Dedina Mládeže40141090,7650
501158 Chotín40141090,7650
522554 Jenkovce80981090,7650
522911 Pinkovce80981090,7650
528692 Ptrukša80781090,7650
528714 Ruská80781090,7650
543772 Somotor81181090,7650
528099 Trebišov81181090,7650
523291 Vysoká nad Uhom80781090,7650
523330 Záhor80981090,7650
501069 Brestovec40141100,7664
503754 Dolný Chotár20221100,7664
528331 Drahňov80781100,7664
555568 Horné Mýto20121100,7664
501654 Jahodná20121100,7664
501182 Kameničná40141100,7664
501026 Komárno40141100,7664
503291 Komoča40441100,7664
528439 Kožuchov81181100,7664
503878 Kráľov Brod20221100,7664
501221 Lipové40141100,7664
501255 Moča40141100,7664
556092 Nána40441100,7664
522821 Nižné Nemecké80981100,7664
503525 Salka40441100,7664
523348 Závadka80781100,7664
528340 Dvorianky81181110,7677
522481 Horovce80781110,7677
528366 Hraň81181110,7677
528382 Hriadky81181110,7677
501166 Imeľ40141110,7677
501174 Iža40141110,7677
501204 Kolárovo40141110,7677
528544 Malé Trakany81181110,7677
522813 Nižná Rybnica80981110,7677
501310 Patince40141110,7677
503584 Štúrovo40441110,7677
543951 Vojčice81181110,7677
501409 Vrbová nad Váhom40141110,7677
503649 Zemné40441110,7677
504190 Žihárec40541110,7677
501506 Boheľov20121120,7691
501085 Čalovec40141120,7691
528323 Dobrá81181120,7691
501611 Dolný Štál20121120,7691
580911 Holiare40141120,7691
501212 Kravany nad Dunajom40141120,7691
528463 Krišovská Liesková80781120,7691
528510 Leles81181120,7691
501239 Marcelová40141120,7691
501247 Martovce40141120,7691
528579 Maťovské Vojkovce80781120,7691
503932 Neded40541120,7691
501824 Okoč20121120,7691
501336 Radvaň nad Dunajom40141120,7691
501344 Sokolce40141120,7691
501361 Tôň40141120,7691
555576 Trhová Hradská20121120,7691
501387 Veľké Kosihy40141120,7691
523232 Veľké Revištia80981120,7691
501522 Veľký Meder20121120,7691
504165 Vlčany40541120,7691
502014 Vydrany20121120,7691
503029 Andovce40441130,7704
501093 Číčov40141130,7704
501531 Čiližská Radvaň20121130,7704
555665 Malé Dvorníky20121130,7704
501301 Okoličná na Ostrove40141130,7704
501867 Padáň20121130,7704
503452 Palárikovo40441130,7704
503991 Selice40541130,7704
501921 Topoľníky20121130,7704
555673 Veľké Dvorníky20121130,7704
543853 Veľké Kapušany80781130,7704
501417 Zemianska Olča40141130,7704
544043 Zemplínsky Branč81181130,7704
544175 Dlhé Klčovo71371140,7718
501557 Dolný Bar20121140,7718
555541 Dunajský Klátov20121140,7718
503258 Kamenný Most40441140,7718
501689 Kľúčovec20121140,7718
555649 Mad20121140,7718
528561 Malý Kamenec81181140,7718
522783 Markovce80781140,7718
501760 Medveďov20121140,7718
501930 Ňárad20121140,7718
501280 Nesvady40141140,7718
501883 Pataš20121140,7718
501379 Trávnik40141140,7718
504106 Trstice20221140,7718
555827 Virt40141140,7718
501468 Baloň20121150,7732
501140 Hurbanovo40141150,7732
501191 Klížska Nemá40141150,7732
501719 Kútniky20121150,7732
503355 Malé Kosihy40441150,7732
522279 Michalovce80781150,7732
501816 Ohrady20121150,7732
528676 Parchovany81181150,7732
555720 Povoda20121150,7732
504068 Tešedíkovo40541150,7732
504092 Trnovec nad Váhom40541150,7732
503746 Dolné Saliby20221160,7745
501573 Gabčíkovo20121160,7745
502375 Ipeľský Sokolec40241160,7745
503223 Jatov40441160,7745
522686 Kusín80781160,7745
522708 Laškovce80781160,7745
582361 Obid40441160,7745
501875 Sap20121160,7745
523046 Sejkov80981160,7745
501981 Veľké Blahovo20121160,7745
502073 Bielovce40241170,7759
501484 Blahová20121170,7759
503771 Horné Saliby20221170,7759
503207 Chľaba40441170,7759
501671 Jurová20121170,7759
503231 Kamenica nad Hronom40441170,7759
522597 Klokočov80781170,7759
582522 Potônske Lúky20121170,7759
543764 Soľnička81181170,7759
502006 Vrakúň20121170,7759
501450 Baka20121180,7773
501077 Búč40141180,7773
503711 Diakovce40541180,7773
503720 Dlhá nad Váhom40541180,7773
501433 Dunajská Streda20121180,7773
522732 Ložín80781180,7773
501743 Lúč na Ostrove20121180,7773
555754 Matúškovo20221180,7773
522902 Petrovce nad Laborcom80781180,7773
504025 Šaľa40541180,7773
504076 Tomášikovo20221180,7773
501964 Trstená na Ostrove20121180,7773
555517 Bellova Ves20121190,7786
503461 Bodíky20121190,7786
501581 Holice20121190,7786
501697 Kostolné Kračany20121190,7786
501701 Kráľovičove Kračany20121190,7786
503011 Nové Zámky40441190,7786
504084 Topoľnica20221190,7786
555746 Vieska20121190,7786
504173 Vozokany20221190,7786
503690 Čierna Voda20221200,7800
503703 Čierny Brod20221200,7800
522449 Hažín80781200,7800
501590 Horná Potôň20121200,7800
522589 Kaluža80781200,7800
503860 Košúty20221200,7800
501735 Lehnice20121200,7800
582638 Malá Mača20221200,7800
522759 Malčice80781200,7800
501786 Michal na Ostrove20121200,7800
501859 Orechová Potôň20121200,7800
504017 Sládkovičovo20221200,7800
528650 Svätuše81181200,7800
503614 Tvrdošovce40441200,7800
501425 Zlatná na Ostrove40141200,7800
501034 Bajč40141210,7814
503070 Bešeňov40441210,7814
522422 Fekišovce80981210,7814
501603 Horný Bar20121210,7814
503827 Jánovce20221210,7814
503843 Kajal20221210,7814
503886 Kráľová nad Váhom40541210,7814
555606 Macov20121210,7814
503401 Mužla40441210,7814
543993 Zemplín81181210,7814
522295 Bánovce nad Ondavou80781220,7827
503177 Dvory nad Žitavou40441220,7827
503665 Galanta20221220,7827
523089 Sobrance80981220,7827
501352 Šrobárová40141220,7827
543934 Višňov81181220,7827
544035 Zemplínske Jastrabie81181220,7827
501395 Bátorove Kosihy40141230,7841
501492 Blatná na Ostrove20121230,7841
528251 Čerhov81181230,7841
501549 Dobrohošť20121230,7841
581674 Hencovce71371230,7841
501662 Janíky20121230,7841
503835 Jelka20221230,7841
580597 Kyselica20121230,7841
528617 Novosad81181230,7841
501808 Nový Život20121230,7841
522961 Pozdišovce80781230,7841
501891 Rohovce20121230,7841
503592 Šurany40441230,7841
504131 Veľké Úľany20221230,7841
501999 Vojka nad Dunajom20121230,7841
502944 Vyškovce nad Ipľom40241230,7841
503681 Boldog10811240,7854
580554 Čenkovce20121240,7854
503151 Dolný Ohaj40441240,7854
503193 Hul40441240,7854
519430 Kučín70171240,7854
503312 Leľa40441240,7854
502626 Pastovce40241240,7854
503509 Rastislavice40441240,7854
503983 Reca10811240,7854
501956 Trnávka20121240,7854
504122 Veľká Mača20221240,7854
543918 Veľký Kamenec81181240,7854
500917 Vinodol40341240,7854
502961 Zalaba40241240,7854
502022 Zlaté Klasy20121240,7854
503673 Abrahám20221250,7868
503045 Bánov40441250,7868
503762 Gáň20221250,7868
503797 Hrubá Borša10811250,7868
503819 Hurbanova Ves10811250,7868
528811 Kučín71371250,7868
528498 Ladmovce81181250,7868
522741 Lúčky80781250,7868
503924 Mostová20221250,7868
522805 Nacina Ves80781250,7868
501832 Oľdza20121250,7868
529001 Poša71371250,7868
501972 Veľká Paka20121250,7868
501441 Báč20121260,7882
528226 Byšta81181260,7882
501514 Čakany20121260,7882
503789 Hoste20221260,7882
501620 Hubice20121260,7882
501638 Hviezdoslavov20121260,7882
503321 Lipová40441260,7882
501778 Mierovo20121260,7882
508284 Tureň10811260,7882
556050 Úľany nad Žitavou40441260,7882
503240 Kamenín40441270,7895
502448 Kubáňovo40241270,7895
501727 Kvetoslavov20121270,7895
513849 Stanča81181270,7895
501913 Štvrtok na Ostrove20121270,7895
523275 Voľa80781270,7895
523241 Zalužice80781270,7895
503801 Hrubý Šúr10811280,7909
503851 Kostolná pri Dunaji10811280,7909
503894 Kráľová pri Senci10811280,7909
508071 Malinovo10811280,7909
556556 Pavlice20721280,7909
502723 Sazdice40241280,7909
543730 Sirník81181280,7909
508276 Tomášov10811280,7909
508331 Vlky10811280,7909
503126 Černík40441290,7923
555789 Dolná Streda20221290,7923
507903 Hamuliakovo10811290,7923
522660 Krčava80981290,7923
555908 Malý Cetín40341290,7923
508098 Miloslavov10811290,7923
529125 Sačurov71371290,7923
504009 Sereď20221290,7923
504050 Šoporňa20221290,7923
523178 Tibava80981290,7923
544001 Zemplínska Nová Ves81181290,7923
503096 Branovo40441300,7936
528200 Brehov81181300,7936
500241 Hájske40541300,7936
528781 Kladzany71371300,7936
503282 Komjatice40441300,7936
528447 Kráľovský Chlmec81181300,7936
503398 Mojzesovo40441300,7936
508110 Most pri Bratislave10811300,7936
528919 Nižný Hrušov71371300,7936
508136 Nová Dedinka10811300,7936
582549 Nový Svet10811300,7936
502677 Pohronský Ruskov40241300,7936
503975 Pusté Úľany20221300,7936
529133 Sečovská Polianka71371300,7936
501905 Šamorín20121300,7936
503606 Trávnica40441300,7936
523186 Trhovište80781300,7936
502871 Tupá40241300,7936
523224 Úbrež80981300,7936
504114 Váhovce20221300,7936
504149 Veľký Grob20221300,7936
503380 Veľký Kýr40441300,7936
523313 Vyšné Nemecké80981300,7936
523356 Zbudza80781300,7936
545333 Dunajská Lužná10811310,7950
507997 Kalinkovo10811310,7950
528587 Michaľany81181310,7950
501263 Modrany40141310,7950
528901 Nižný Hrabovec71371310,7950
507636 Šúrovce20721310,7950
508292 Veľký Biel10811310,7950
555509 Zálesie10811310,7950
503088 Bíňa40441320,7963
555843 Čata40241320,7963
508209 Rovinka10811320,7963
503550 Strekov40441320,7963
544051 Vranov nad Topľou71371320,7963
555886 Čechynce40341330,7977
556661 Dolné Lovčice20721330,7977
502324 Hronovce40241330,7977
503363 Maňa40441330,7977
503371 Michal nad Žitavou40441330,7977
528927 Nižný Kručov71371330,7977
528609 Nižný Žipov81181330,7977
528943 Ondavské Matiašovce71371330,7977
582000 Bratislava10011340,7991
502278 Horné Semerovce40241340,7991
503266 Kmeťovo40441340,7991
556483 Križovany nad Dudváhom20721340,7991
528625 Nový Ruskov81181340,7991
503517 Rúbaň40441340,7991
556513 Vlčkovce20721340,7991
507822 Blatné10811350,8004
544116 Čaklov71371350,8004
501123 Dulovce40141350,8004
555878 Horná Kráľová40541350,8004
528374 Hrčeľ81181350,8004
516074 Ipeľské Predmostie61061350,8004
507938 Ivanka pri Dunaji10811350,8004
528790 Komárany71371350,8004
528838 Majerovce71371350,8004
503436 Nová Vieska40441350,8004
556491 Opoj20721350,8004
522830 Orechová80981350,8004
522988 Pusté Čemerné80781350,8004
523101 Strážske80781350,8004
500844 Veľká Dolina40341350,8004
516473 Veľká Ves nad Ipľom61061350,8004
502537 Malé Ludince40241360,8018
501328 Pribeta40141360,8018
503967 Pusté Sady20221360,8018
556564 Slovenská Nová Ves20721360,8018
502782 Šahy40241360,8018
556025 Vlkas40441360,8018
523267 Vojnatina80981360,8018
500071 Branč40341370,8032
500470 Lúčnica nad Žitavou40341370,8032
556033 Pavlová40441370,8032
508217 Senec10811370,8032
507539 Siladice20321370,8032
500895 Veľký Cetín40341370,8032
507741 Voderady20721370,8032
507768 Zavar20721370,8032
502987 Želiezovce40241370,8032
544086 Benkovce71371380,8045
556521 Dolné Zelenice20321380,8045
502243 Hokovce40241380,8045
556530 Horné Zelenice20321380,8045
522562 Jovsa80781380,8045
502456 Kukučínov40241380,8045
501115 Svätý Peter40141380,8045
502928 Veľké Turovce40241380,8045
503959 Pata20221390,8059
504041 Šintava20221390,8059
515868 Balog nad Ipľom61061400,8073
507814 Bernolákovo10811400,8073
506842 Brestovany20721400,8073
507865 Čataj10811400,8073
518387 Dudince60561400,8073
520241 Hudcovce70271400,8073
507911 Chorvátsky Grob10811400,8073
516139 Kosihy nad Ipľom61061400,8073
502499 Lontov40241400,8073
528846 Malá Domaša71371400,8073
503347 Malá nad Hronom40441400,8073
500577 Mojmírovce40341400,8073
529176 Soľ71371400,8073
543781 Stankovce81181400,8073
555991 Svätoplukovo40341400,8073
529192 Tovarné71371400,8073
529206 Tovarnianska Polianka71371400,8073
529290 Žalobín71371400,8073
500739 Močenok40541410,8086
503479 Podhájska40441410,8086
501018 Žitavce40341410,8086
555487 Igram10811420,8100
528641 Plechotice81181420,8100
529168 Slovenská Kajňa71371420,8100
516384 Slovenské Ďarmoty61061420,8100
523135 Suché80781420,8100
516465 Veľká Čalomija61061420,8100
500933 Vráble40341420,8100
528242 Čeľovce81181430,8113
502154 Demandice40241430,8113
502286 Horné Turovce40241430,8113
507253 Leopoldov20321430,8113
516228 Muľa61061430,8113
523020 Ruskovce80981430,8113
503185 Gbelce40441440,8127
522473 Horňa80981440,8127
580899 Lužianky40341440,8127
500950 Zbehy40341440,8127
520055 Brekov70271450,8141
518409 Hontianske Moravce60561450,8141
516112 Koláre61061450,8141
508225 Slovenský Grob10711450,8141
581691 Štefanovičová40341450,8141
518867 Terany60561450,8141
508349 Vysoká pri Morave10611450,8141
507792 Žlkovce20321450,8141
500101 Čakajovce40341460,8154
503169 Dubník40441460,8154
581020 Hrnčiarovce nad Parnou20721460,8154
558320 Ivanka pri Nitre40341460,8154
502391 Jur nad Hronom40241460,8154
522724 Lesné80781460,8154
522996 Rakovec nad Ondavou80781460,8154
502804 Šarovce40241460,8154
506745 Trnava20721460,8154
507776 Zeleneč20721460,8154
508381 Zohor10611460,8154
506877 Cífer20721470,8168
506885 Červeník20321470,8168
508241 Suchohrad10611470,8168
506851 Bučany20721480,8182
500381 Jelšovce40341480,8182
507288 Madunice20321480,8182
502758 Starý Hrádok40241480,8182
523259 Vinné80781480,8182
502979 Zbrojníky40241480,8182
507296 Majcichov20721490,8195
528722 Sečovce81181490,8195
503541 Sikenička40441490,8195
508365 Záhorská Ves10611490,8195
500046 Báb40341500,8209
544132 Čierne nad Topľou71371500,8209
515957 Dolinka61061500,8209
506991 Drahovce20421500,8209
507024 Dvorníky20321500,8209
544191 Giglovce71371500,8209
516058 Chrastince61061500,8209
528773 Kamenná Poruba71371500,8209
502472 Keť40241500,8209
516147 Kováčovce61061500,8209
501271 Mudroňovo40141500,8209
503533 Semerovo40441500,8209
502731 Sikenica40241500,8209
504033 Šalgočka20221500,8209
503576 Šarkan40441500,8209
507661 Trakovice20321500,8209
555932 Veľké Vozokany40741500,8209
515779 Vlkyňa60961500,8209
516538 Vrbovka61061500,8209
504181 Zemianske Sady20221500,8209
507890 Gajary10611510,8222
555495 Kaplna10811510,8222
528480 Kysta81181510,8222
503495 Radava40441510,8222
502740 Slatina40241510,8222
503002 Žemliare40241510,8222
544230 Hlinné71371520,8236
543063 Koniarovce40641520,8236
508039 Láb10611520,8236
581097 Ľudovítová40341520,8236
508179 Pezinok10711520,8236
502952 Vyšné nad Hronom40241520,8236
521043 Závadka70271520,8236
528358 Egreš81181530,8250
516171 Malá Čalomija61061530,8250
504556 Malé Leváre10611530,8250
502600 Nýrovce40241530,8250
516279 Opatovská Nová Ves61061530,8250
508195 Plavecký Štvrtok10611530,8250
556114 Sekule20521530,8250
516571 Želovce61061530,8250
582387 Čab40341540,8263
507962 Jakubov10611540,8263
528421 Kazimír81181540,8263
502880 Turá40241540,8263
544124 Čičava71371550,8277
502171 Dolná Seč40241550,8277
556262 Dvorany nad Nitrou40641550,8277
544205 Girovce71371550,8277
518425 Hontianske Tesáre60561550,8277
500313 Hruboňovo40341550,8277
559547 Jasenov70271550,8277
500399 Kapince40341550,8277
515132 Lenartovce60961550,8277
502511 Málaš40241550,8277
502642 Plášťovce40241550,8277
505404 Preseľany40641550,8277
508306 Viničné10711550,8277
500941 Výčapy-Opatovce40341550,8277
529257 Vyšný Žipov71371550,8277
503100 Bruty40441560,8291
507032 Hlohovec20321560,8291
520004 Humenné70271560,8291
504513 Kúty20521560,8291
503487 Pozba40441560,8291
523097 Staré80781560,8291
502821 Tekovské Lužany40241560,8291
502847 Tekovský Hrádok40241560,8291
516546 Záhorce61061560,8291
542695 Biskupová40641570,8304
542971 Hrušovany40641570,8304
528471 Kuzmice81181570,8304
582140 Lackovce70271570,8304
502570 Mýtne Ludany40241570,8304
518620 Ratkovce20321570,8304
520896 Topoľovka70271570,8304
507008 Dubovany20421580,8318
502260 Horná Seč40241580,8318
507806 Báhoň10711590,8332
502049 Bajka40241590,8332
542661 Belince40641590,8332
504271 Brodské20621590,8332
502227 Farná40241590,8332
528412 Kašov81181590,8332
519359 Kochanovce70171590,8332
520373 Kochanovce70271590,8332
508063 Malacky10611590,8332
500534 Malé Zálužie40341590,8332
529150 Skrabské71371590,8332
500020 Alekšince40341600,8345
506834 Borovce20421600,8345
502090 Bory40241600,8345
515914 Čeláre61061600,8345
507946 Jablonec10711600,8345
500356 Jarok40341600,8345
543039 Kamanová40641600,8345
504459 Kopčany20621600,8345
500453 Lehota40341600,8345
520446 Lieskovec70271600,8345
505048 Ludanice40641600,8345
507318 Malženice20721600,8345
516244 Nová Ves61061600,8345
507482 Rakovice20421600,8345
500712 Rumanová40341600,8345
518701 Rykynčice60561600,8345
516333 Sečianky61061600,8345
529141 Sedliská71371600,8345
516376 Sklabiná61061600,8345
500755 Slepčany40741600,8345
507563 Sokolovce20421600,8345
518841 Súdovce60561600,8345
507601 Špačince20721600,8345
500780 Šurianky40341600,8345
543845 Veľaty81181600,8345
504980 Závod10611600,8345
502065 Beša40241610,8359
500704 Rišňovce40341610,8359
507725 Veselé20421610,8359
503118 Čechy40441620,8372
502413 Kalná nad Hronom40241620,8372
504491 Kuklov20521620,8372
502464 Kuraľany40241620,8372
507440 Piešťany20421620,8372
502715 Santovka40241620,8372
515876 Bátorová61061630,8386
504432 Kátov20621630,8386
502031 Levice40241630,8386
502618 Ondrejovce40241630,8386
555967 Telince40341630,8386
558354 Bašovce20421640,8400
580473 Biely Kostol20721640,8400
500232 Golianovo40341640,8400
545350 Hontianske Trsťany40241640,8400
508012 Kostolište10611640,8400
543071 Kovarce40641640,8400
500631 Nová Ves nad Žitavou40341640,8400
556572 Veľké Orvište20421640,8400
555860 Veľký Lapáš40341640,8400
504963 Vrádište20621640,8400
515892 Bušince61061650,8413
545589 Cabaj-Čápor40341650,8413
556297 Čeľadince40641650,8413
528731 Holčíkovce71371650,8413
514985 Ivanice60961650,8413
507156 Jaslovské Bohunice20721650,8413
559687 Kechnec80681650,8413
516091 Kiarov61061650,8413
507202 Koplotovce20321650,8413
507229 Krakovany20421650,8413
516155 Lesenice61061650,8413
520462 Lukačovce70271650,8413
528871 Merník71371650,8413
522848 Oreské80781650,8413
507431 Pečeňady20421650,8413
556670 Šelpice20721650,8413
508250 Šenkvice10711650,8413
515817 Zádor60961650,8413
502332 Hronské Kľačany40241660,8427
528749 Jasenovce71371660,8427
507385 Ostrov20421660,8427
557340 Trenč60661660,8427
559598 Hažín nad Cirochou70271670,8441
503215 Jasová40441670,8441
511480 Kalonda60661670,8441
515078 Kráľ60961670,8441
556653 Radošovce20721670,8441
507709 Veľké Kostoľany20421670,8441
504220 Borský Svätý Jur20521680,8454
502201 Domadice40241680,8454
504572 Moravský Svätý Ján20521680,8454
505242 Nitrianska Streda40641680,8454
500640 Nové Sady40341680,8454
505285 Oponice40641680,8454
515493 Rumince60961680,8454
507679 Trebatice20421680,8454
515710 Včelince60961680,8454
506001 Horná Streda30431690,8468
506346 Očkov30431690,8468
506401 Pobedim30431690,8468
581658 Práznovce40641690,8468
560073 Vyšný Hrabovec71171690,8468
500062 Beladice40741700,8481
527203 Bžany71171700,8481
514594 Cakov60961700,8481
504319 Čáry20521700,8481
500135 Čeľadice40341700,8481
555916 Červený Hrádok40741700,8481
556351 Horné Chlebany40641700,8481
542938 Horné Obdokovce40641700,8481
502294 Horný Pial40241700,8481
502341 Hronské Kosihy40241700,8481
556165 Chrabrany40641700,8481
528757 Jastrabie nad Topľou71371700,8481
507172 Kľačany20321700,8481
507211 Košolná20721700,8481
556149 Krušovce40641700,8481
527513 Lomné71171700,8481
505064 Lužany40641700,8481
505137 Malé Ripňany40641700,8481
555851 Malý Lapáš40341700,8481
515183 Martinová60961700,8481
500569 Melek40341700,8481
506257 Modrovka30431700,8481
520560 Ohradzany70271700,8481
522953 Porúbka80981700,8481
515353 Radnovce60961700,8481
557765 Riečka60961700,8481
504891 Šaštín-Stráže20521700,8481
500810 Tesárske Mlyňany40741700,8481
581160 Veľké Kozmálovce40241700,8481
504947 Veľké Leváre10611700,8481
500887 Veľké Zálužie40341700,8481
500909 Vieska nad Žitavou40741700,8481
516520 Vinica61061700,8481
504157 Vinohrady nad Váhom20221700,8481
518107 Hosťovce80681710,8495
502596 Nový Tekov40241710,8495
507512 Ružindol20721710,8495
522309 Baškovce80981720,8509
505889 Brunovce30431720,8509
528234 Cejkov81181720,8509
521299 Čaňa80681720,8509
500691 Poľný Kesov40341720,8509
502812 Tehla40241720,8509
527939 Turany nad Ondavou71171720,8509
500518 Veľké Chyndice40341720,8509
515752 Vieska nad Blhom60961720,8509
557757 Abovce60961730,8522
500160 Čifáre40341730,8522
502251 Hontianska Vrbica40241730,8522
520772 Slovenská Volová70271730,8522
515655 Štrkovec60961730,8522
521779 Turnianska Nová Ves80681730,8522
515841 Žíp60961730,8522
502103 Brhlovce40241740,8536
514624 Číž60961740,8536
502189 Dolné Semerovce40241740,8536
522538 Jasenov80981740,8536
520454 Ľubiša70271740,8536
505439 Rajčany40641740,8536
505498 Solčany40641740,8536
507571 Suchá nad Parnou20721740,8536
500798 Tajná40341740,8536
504998 Topoľčany40641740,8536
505714 Veľké Ripňany40641740,8536
581488 Zvončín20721740,8536
581623 Babindol40341750,8550
544094 Bystré71371750,8550
528269 Černochov81181750,8550
557919 Dulovo60961750,8550
544183 Ďurďoš71371750,8550
516007 Glabušovce61061750,8550
556777 Jesenské40241750,8550
522601 Kolibabovce80981750,8550
503274 Kolta40441750,8550
581135 Malé Kozmálovce40241750,8550
558192 Malý Krtíš61061750,8550
516236 Nenince61061750,8550
516252 Obeckov61061750,8550
502669 Podlužany40241750,8550
511803 Rapovce60661750,8550
502863 Tlmače40241750,8550
514519 Bátka60961760,8563
527157 Breznica71171760,8563
514951 Chanava60961760,8563
527581 Miňovce71171760,8563
543748 Slivník81181760,8563
502766 Starý Tekov40241760,8563
523194 Trnava pri Laborci80781760,8563
543985 Zbehňov81181760,8563
506796 Bohdanovce nad Trnavou20721770,8577
500402 Klasov40341770,8577
505170 Nadlice30531770,8577
506435 Potvorice30431770,8577
506443 Považany30431770,8577
504718 Prietržka20621770,8577
515442 Rimavská Seč60961770,8577
505919 Častkovce30431780,8591
543004 Chynorany30531780,8591
520292 Jankovce70271780,8591
511463 Jelšovec60661780,8591
513806 Veľká Tŕňa81181780,8591
520331 Kamenica nad Cirochou70271790,8604
555924 Malé Vozokany40741790,8604
508314 Vinosady10711790,8604
505901 Čachtice30431800,8618
503134 Dedinka40441800,8618
504335 Dojč20521800,8618
582425 Dolné Lefantovce40341800,8618
506958 Dolné Otrokovce20321800,8618
506966 Dolné Trhovište20321800,8618
559644 Gruzovce70271800,8618
500321 Choča40741800,8618
502359 Iňa40241800,8618
507130 Jalšové20321800,8618
528803 Košarovce70271800,8618
528455 Kravany81181800,8618
502430 Krškany40241800,8618
502502 Lula40241800,8618
519561 Lužany pri Topli71271800,8618
556785 Malé Chyndice40341800,8618
519596 Mičakovce71271800,8618
505196 Nedanovce30531800,8618
500593 Neverice40741800,8618
528935 Nová Kelča71371800,8618
556459 Nová Ves nad Váhom30431800,8618
529052 Remeniny71371800,8618
515566 Stránska60961800,8618
507989 Svätý Jur10711800,8618
502791 Šalov40241800,8618
515621 Šimonovce60961800,8618
580457 Tovarníky40641800,8618
559784 Turňa nad Bodvou80681800,8618
511994 Veľká nad Ipľom60661800,8618
543861 Veľké Ozorovce81181800,8618
520985 Víťazovce70271800,8618
519987 Železník71271800,8618
515833 Žiar60861800,8618
528129 Bara81181810,8631
508047 Limbach10711810,8631
500607 Nevidzany40741810,8631
504912 Trnovec20621810,8631
508322 Vištuk10711810,8631
521167 Belža80681820,8645
507849 Budmerice10711820,8645
502197 Dolný Pial40241820,8645
514691 Dubovec60961820,8645
520195 Hankovce70271820,8645
500666 Paňa40341820,8645
521868 Peder80681820,8645
508233 Stupava10611820,8645
502910 Veľké Ludince40241820,8645
506818 Boleráz20721830,8659
520161 Dlhé nad Cirochou70971830,8659
514667 Drňa60961830,8659
506125 Kočovce30431830,8659
500488 Lukáčovce40341830,8659
515612 Tornaľa60861830,8659
514969 Chrámec60961840,8672
581305 Nemčice40641840,8672
507369 Nižná20421840,8672
511781 Prša60661840,8672
504823 Smolinské20521840,8672
529222 Vechec71371840,8672
511251 Boľkovce60661850,8686
542733 Bošany30531850,8686
556599 Dlhá20721850,8686
515965 Dolná Strehová61061850,8686
515990 Ďurkovce61061850,8686
511404 Fiľakovské Kováče60661850,8686
521370 Geča80681850,8686
542881 Hajná Nová Ves40641850,8686
504378 Holíč20621850,8686
502421 Kozárovce40241850,8686
518603 Lišov60561850,8686
516198 Malé Zlievce61061850,8686
518646 Medovarce60561850,8686
511668 Nitra nad Ipľom60661850,8686
515256 Otročok60861850,8686
511692 Panické Dravce60661850,8686
502651 Plavé Vozokany40241850,8686
529044 Rafajovce71371850,8686
557854 Rakytník60961850,8686
518832 Sudince60561850,8686
515639 Širkovce60961850,8686
520977 Veľopolie70271850,8686
522198 Vyšná Myšľa80681850,8686
516562 Zombor61061850,8686
522261 Ždaňa80681850,8686
528218 Brezina81181860,8700
506893 Dechtice20721860,8700
513792 Malá Tŕňa81181860,8700
504815 Skalica20621860,8700
520926 Udavské70271860,8700
521035 Vyšný Hrušov70271860,8700
503061 Belá40441870,8713
514721 Gemer60861870,8713
508055 Lozorno10611870,8713
528528 Luhyňa81181870,8713
528897 Nižná Sitnica70271870,8713
505307 Ostratice30531870,8713
521973 Seňa80681870,8713
511927 Trebeľovce60661870,8713
502111 Čajkov40241880,8727
599310 Chorváty80681880,8727
507164 Kátlovce20721880,8727
506427 Podolie30431880,8727
505455 Rybany30131880,8727
515701 Uzovská Panica60961880,8727
516511 Vieska61061880,8727
507750 Vrbové20421880,8727
507326 Merašice20321890,8740
507466 Prašník20421890,8740
503631 Veľké Lovce40441890,8740
582697 Bádice40341900,8754
505846 Beckov30431900,8754
519081 Brezov70171900,8754
542792 Čermany40641900,8754
500151 Čierne Kľačany40741900,8754
521337 Drienovec80681900,8754
504351 Gbely20621900,8754
545635 Horné Lefantovce40341900,8754
521558 Kokšov-Bakša80681900,8754
581704 Kuzmice40641900,8754
519472 Lascov70171900,8754
516163 Ľuboriečka61061900,8754
511218 Lučenec60661900,8754
520501 Myslina70271900,8754
500011 Nitra40341900,8754
502588 Nová Dedina40241900,8754
516261 Olováry61061900,8754
505331 Pečeňany30131900,8754
511714 Pinciná60661900,8754
500674 Podhorany40341900,8754
529028 Prosačov71371900,8754
521922 Rešica80681900,8754
520721 Rovné70271900,8754
516457 Trebušovce61061900,8754
522139 Valaliky80681900,8754
502936 Veľký Ďur40241900,8754
502120 Čaka40241910,8768
511439 Holiša60661910,8768
527637 Nižná Olšava71171910,8768
506923 Dolná Krupá20721920,8781
511391 Fiľakovo60661920,8781
516830 Hronský Beňadik61261920,8781
514993 Janice60961920,8781
500372 Jelenec40341920,8781
520403 Koškovce70271920,8781
528501 Lastovce81181920,8781
508268 Štefanová10711920,8781
515698 Tomášovce60961920,8781
543829 Trnávka81181920,8781
503053 Bardoňovo40441930,8795
505994 Hôrka nad Váhom30431930,8795
515027 Kaloša60961930,8795
503339 Ľubá40441930,8795
522945 Poruba pod Vihorlatom80781930,8795
505803 Žabokreky nad Nitrou30531930,8795
514748 Gemerská Panica80881940,8809
542954 Horné Štitáre40641940,8809
556157 Jacovce40641940,8809
515001 Jesenské60961940,8809
515159 Levkuška60861940,8809
556793 Borčany30131950,8822
544141 Ďapalovce71371950,8822
518336 Domaníky60561950,8822
514756 Gemerská Ves60861950,8822
518417 Hontianske Nemce60561950,8822
521582 Košická Polianka80681950,8822
519588 Marhaň70171950,8822
511625 Mučín60661950,8822
506338 Nové Mesto nad Váhom30431950,8822
505315 Partizánske30531950,8822
515281 Pavlovce60961950,8822
556327 Solčianky40641950,8822
504882 Šajdíkove Humence20521950,8822
527912 Tisinec71171950,8822
529249 Vyšná Sitnica70271950,8822
506931 Dolné Dubové20721960,8836
514713 Figa60961960,8836
556173 Livina30531960,8836
502481 Lok40241960,8836
504670 Popudinské Močidľany20621960,8836
507521 Sasinkovo20321960,8836
500968 Zlaté Moravce40741960,8836
503037 Bajtava40441970,8850
520021 Baškovce70271970,8850
544159 Davidov71371970,8850
500194 Dolné Obdokovce40341970,8850
527262 Duplín71171970,8850
514799 Gortva60961970,8850
528536 Malé Ozorovce81181970,8850
500682 Pohranice40341970,8850
515469 Rimavské Janovce60961970,8850
528111 Bačkov81181980,8863
514501 Barca60961980,8863
506788 Bíňovce20721980,8863
504238 Borský Mikuláš20521980,8863
580449 Brodzany30531980,8863
519391 Kračúnovce71271980,8863
507491 Ratnovce20421980,8863
506583 Trenčianske Bohuslavice30431980,8863
512010 Veľké Dravce60661980,8863
527173 Brusnica71171990,8877
543047 Klátova Nová Ves30531990,8877
580309 Mikušovce60661990,8877
504769 Rohožník10611990,8877
505641 Urmince40641990,8877
505676 Veľké Dvorany40641990,8877
557307 Vidiná60661990,8877
521175 Beniakovce80682000,8890
506800 Bojničky20322000,8890
542741 Brezolupy30132000,8890
525600 Čoltovo80882000,8890
518344 Drážovce60562000,8890
558338 Ducové20422000,8890
521388 Gyňov80682000,8890
519219 Harhaj70172000,8890
507067 Horné Orešany20722000,8890
555959 Hosťová40342000,8890
506052 Hrádok30432000,8890
556581 Hubina20422000,8890
520276 Jabloň70272000,8890
516082 Kamenné Kosihy61062000,8890
515035 Kesovce60962000,8890
506168 Krivosúd-Bodovka30932000,8890
528820 Kvakovce71372000,8890
556190 Livinské Opatovce30532000,8890
519537 Lúčka71272000,8890
506206 Lúka30432000,8890
580953 Malé Uherce30532000,8890
500551 Martin nad Žitavou40742000,8890
527548 Matovce71272000,8890
507342 Moravany nad Váhom20422000,8890
505200 Nedašovce30132000,8890
521761 Nižný Lánec80682000,8890
507415 Pastuchov20322000,8890
519731 Porúbka70172000,8890
500747 Sľažany40742000,8890
516392 Slovenské Kľačany61062000,8890
516431 Širákov61062000,8890
522121 Vajkovce80682000,8890
516490 Veľké Zlievce61062000,8890
515850 Veľký Krtíš61062000,8890
529231 Vlača71372000,8890
522171 Vyšná Hutka80682000,8890
519944 Vyšný Kručov70172000,8890
515248 Orávka60962010,8904
529079 Rudlov71372010,8904
505838 Adamovské Kochanovce30932020,8918
506940 Dolné Orešany20722020,8918
506095 Ivanovce30932020,8918
521507 Kalša80682020,8918
521591 Košické Oľšany80682020,8918
545686 Melčice-Lieskové30932020,8918
527840 Stropkov71172020,8918
503568 Svodín40442020,8918
506541 Štvrtok30932020,8918
506656 Veľké Bierovce30932020,8918
544019 Zemplínska Teplica81182020,8918
521485 Janík80682030,8931
511676 Nové Hony60662030,8931
504874 Studienka10612030,8931
511854 Šávoľ60662030,8931
505561 Tesáre40642030,8931
520012 Adidovce70272040,8945
507121 Chtelnica20422040,8945
506249 Modrová30432040,8945
506371 Opatovce30932040,8945
522104 Trstené pri Hornáde80682040,8945
512001 Veľká Ves60762040,8945
521191 Blažice80682050,8959
525553 Bohúňovo80882050,8959
511293 Buzitka60662050,8959
521302 Čečejovce80682050,8959
542849 Dolné Naštice30132050,8959
514845 Hodejovec60962050,8959
516015 Horná Strehová61062050,8959
581895 Hrkovce40242050,8959
521566 Komárovce80682050,8959
519448 Kuková71272050,8959
528978 Petkovce71372050,8959
502707 Rybník40242050,8959
559636 Sopkovce70272050,8959
504904 Štefanov20522050,8959
522252 Žarnov80682050,8959
514535 Belín60962060,8972
520063 Brestov70272060,8972
514578 Bretka80882060,8972
506133 Kostolná-Záriečie30932060,8972
528951 Pakostov70272060,8972
527921 Tokajík71172060,8972
520039 Belá nad Cirochou70972070,8986
515973 Dolné Plachtince61062070,8986
506982 Dolný Lopašov20422070,8986
504343 Dubovce20622070,8986
544213 Hanušovce nad Topľou71372070,8986
514837 Hodejov60962070,8986
511471 Kalinovo60762070,8986
558206 Malé Straciny61062070,8986
521744 Nižný Čaj80682070,8986
504611 Petrova Ves20622070,8986
515361 Rašice60862070,8986
521965 Sady nad Torysou80682070,8986
505463 Skačany30532070,8986
515019 Jestice60962080,8999
599981 Košice80082080,8999
514462 Rimavská Sobota60962080,8999
504203 Senica20522080,8999
581607 Brehy61262090,9013
521221 Budimír80682090,9013
500437 Ladice40742090,9013
515311 Polina60862090,9013
581399 Banka20422100,9027
559831 Bočiar80682100,9027
514551 Bottovo60962100,9027
542873 Dvorec30132100,9027
519197 Giraltovce71272100,9027
519316 Kalnište71272100,9027
520357 Karná70272100,9027
527386 Kolbovce71172100,9027
521612 Kráľovce80682100,9027
556246 Krásno30532100,9027
543110 Krtovce40642100,9027
518573 Ladzany60562100,9027
504530 Letničie20622100,9027
515574 Leváre60862100,9027
520497 Modra nad Cirochou70272100,9027
519626 Nemcovce70172100,9027
516295 Pôtor61062100,9027
516341 Seľany61062100,9027
525162 Seniakovce70772100,9027
527807 Soboš71272100,9027
559865 Sokoľany80682100,9027
556548 Šterusy20422100,9027
556611 Tekolďany20322100,9027
505692 Veľké Chlievany30132100,9027
558214 Veľké Straciny61062100,9027
500925 Volkovce40742100,9027
523321 Vyšné Remety80982100,9027
529117 Vyšný Kazimír71372100,9027
511234 Belina60662110,9040
542717 Bojná40642110,9040
557889 Gemerské Michalovce60962110,9040
504416 Jablonica20522110,9040
525901 Licince60862110,9040
511609 Mašková60662110,9040
511871 Šíd60662110,9040
505820 Trenčín30932110,9040
507687 Trstín20722110,9040
582816 Žitavany40742110,9040
521264 Buzica80682120,9054
520225 Hrabovec nad Laborcom70272120,9054
527475 Krušinec71172120,9054
521680 Mokrance80682120,9054
500585 Nemčiňany40742120,9054
520543 Nižné Ladičkovce70272120,9054
504777 Rovensko20522120,9054
528021 Vyškovce71172120,9054
521086 Zbudské Dlhé70272120,9054
511331 Čamovce60662130,9068
504475 Koválov20522130,9068
527793 Kručov71172130,9068
515141 Lenka60962130,9068
556122 Rohov20522130,9068
527831 Stročín71272130,9068
557315 Biskupice60662140,9081
559873 Dvorníky-Včeláre80682140,9081
519456 Kurima70172140,9081
518140 Nižná Hutka80682140,9081
515671 Teplý Vrch60962140,9081
506567 Trenčianska Turná30932140,9081
544060 Babie71372150,9095
558273 Bulhary60662150,9095
514608 Čerenčany60962150,9095
514616 Čierny Potok60962150,9095
542962 Hradište30532150,9095
521442 Hrašovík80682150,9095
506109 Kálnica30432150,9095
511544 Lipovany60662150,9095
556696 Nitrianske Hrnčiarovce40342150,9095
556289 Otrhánky30132150,9095
521931 Rozhanovce80682150,9095
515604 Sútor60962150,9095
529184 Štefanovce71372150,9095
517291 Tekovská Breznica61262150,9095
556645 Tepličky20322150,9095
515795 Valice60962150,9095
505706 Veľké Kršteňany30532150,9095
556475 Zamarovce30932150,9095
542652 Bánovce nad Bebravou30132160,9109
519138 Dubinné70172160,9109
507041 Horná Krupá20722160,9109
514861 Hostice60962160,9109
500305 Hosťovce40742160,9109
521698 Moldava nad Bodvou80682160,9109
511749 Podrečany60662160,9109
505421 Radošina40642160,9109
520802 Snina70972160,9109
511919 Tomášovce60662160,9109
515744 Veľký Blh60962160,9109
544108 Cabov71372170,9122
514764 Gemerské Dechtáre60962170,9122
515264 Ožďany60962170,9122
514543 Blhovce60962180,9136
520071 Brestov nad Laborcom70572180,9136
522503 Choňkovce80982180,9136
515205 Neporadza60962180,9136
504602 Osuské20522180,9136
526096 Plešivec80882180,9136
521884 Ploské80682180,9136
505358 Podlužany30132180,9136
515591 Sušany60762180,9136
522147 Veľká Ida80682180,9136
511269 Breznička60762190,9149
525740 Hrhov80882190,9149
506141 Kostolné30332190,9149
504858 Sološnica10612190,9149
517356 Voznica61262190,9149
528048 Vyšná Olšava71172190,9149
527165 Breznička71172200,9163
521272 Cestice80682200,9163
524361 Drienovská Nová Ves70772200,9163
514811 Hajnáčka60962200,9163
542890 Haláčovce30132200,9163
514918 Hrnčiarske Zalužany60762200,9163
522490 Husák80982200,9163
508080 Marianka10612200,9163
528854 Matiaška71372200,9163
521795 Nová Polhora80682200,9163
527696 Okrúhle71272200,9163
505412 Prusy30132200,9163
517232 Rudno nad Hronom61262200,9163
516406 Stredné Plachtince61062200,9163
519821 Stuľany70172200,9163
505552 Šišov30132200,9163
500828 Topoľčianky40742200,9163
506559 Trenčianska Teplá30932200,9163
545741 Trenčianske Stankovce30932200,9163
506672 Višňové30432200,9163
516554 Závada61062200,9163
521205 Bohdanovce80682210,9177
520152 Dedačov70272220,9190
506028 Horňany30932220,9190
556602 Horné Trhovište20322220,9190
505749 Velušovce40642220,9190
523305 Vyšná Rybnica80982220,9190
507881 Dubová10712230,9204
556408 Chudá Lehota30132230,9204
519375 Koprivnica70172230,9204
556360 Libichava30132230,9204
504742 Radošovce20622230,9204
529087 Ruská Kajňa70272230,9204
521957 Ruskov80682230,9204
556131 Rybky20522230,9204
525961 Meliata80882240,9218
517097 Nová Baňa61262240,9218
520918 Ubľa70972240,9218
500836 Velčice40742240,9218
515906 Čebovce61062250,9231
513946 Čereňany30732250,9231
515981 Dolné Strháre61062250,9231
514675 Držkovce60862250,9231
521477 Chrastné80682250,9231
516066 Chrťany61062250,9231
516104 Kleňany61062250,9231
519723 Poliakovce70172250,9231
511790 Radzovce60662250,9231
524352 Drienov70772260,9245
507059 Horné Dubové20722260,9245
527335 Chotča71172260,9245
556416 Ješkova Ves30532260,9245
504645 Plavecký Peter20522260,9245
520683 Ptičie70272260,9245
520691 Radvaň nad Laborcom70572260,9245
502995 Žemberovce40242260,9245
516589 Žiar nad Hronom61362260,9245
505897 Bzince pod Javorinou30432270,9258
525651 Gemerská Hôrka80882270,9258
506087 Chocholná-Velčice30932270,9258
514977 Chvalová60862270,9258
507199 Kočín-Lančár20422270,9258
527769 Rakovčík71272270,9258
505447 Ruskovce30132270,9258
516708 Bzenica61362280,9272
513989 Dolné Vestenice30732280,9272
520349 Kamienka70272280,9272
506281 Nemšová30932280,9272
506630 Vaďovce30432280,9272
557391 Borčice30232290,9286
506061 Hrachovište30432290,9286
507954 Jablonové10612290,9286
504521 Lakšárska Nová Ves20522290,9286
511897 Šurice60662290,9286
505951 Dolné Srnie30432300,9299
507075 Horné Otrokovce20322300,9299
519251 Hrabovec70172300,9299
524590 Janovík70772300,9299
519332 Kobylnice71272300,9299
543101 Krnča40642300,9299
500500 Machulince40742300,9299
505129 Malé Kršteňany30532300,9299
521876 Perín-Chym80682300,9299
511811 Ratka60662300,9299
529061 Rohožník70272300,9299
518735 Sebechleby60562300,9299
527106 Svidník71272300,9299
558397 Šípkové20422300,9299
582719 Štitáre40342300,9299
556271 Turčianky30532300,9299
527955 Valkovce71272300,9299
505684 Veľké Hoste30132300,9299
505722 Veľké Uherce30532300,9299
528013 Vojtovce71172300,9299
521027 Vyšné Ladičkovce70272300,9299
517381 Žarnovica61262300,9299
502057 Bátovce40242310,9313
502219 Drženice40242310,9313
524743 Lemešany70772310,9313
542709 Blesovce40642320,9327
519693 Ortuťová70172320,9327
515523 Skerešovo60862320,9327
526266 Slavec80882320,9327
525201 Šarišské Bohdanovce70772320,9327
557901 Vyšné Valice60962320,9327
521353 Ďurďošík80682330,9340
518522 Haniska70772330,9340
521400 Haniska80682330,9340
557404 Kameničany30232330,9340
525014 Petrovany70772330,9340
546682 Skalka nad Váhom30932330,9340
526304 Šivetice60862330,9340
520900 Turcovce70272330,9340
506826 Borová20722340,9354
514683 Dubno60962340,9354
520268 Chlmec70272340,9354
524638 Kendice70772340,9354
557790 Nižný Skálnik60962340,9354
514292 Oslany30732340,9354
515272 Padarovce60962340,9354
522201 Vyšný Čaj80682340,9354
507831 Borinka10612350,9368
505871 Bošáca30432350,9368
515884 Brusník61062350,9368
525677 Gemerské Teplice60862350,9368
521736 Nižná Myšľa80682350,9368
505579 Timoradza30132350,9368
519995 Želmanovce71272350,9368
514586 Budikovany60962360,9381
557421 Slavnica30232360,9381
527882 Šarišský Štiavnik71272360,9381
515809 Vyšný Skálnik60962360,9381
514454 Zemianske Kostoľany30732360,9381
542920 Horné Naštice30132370,9395
514926 Hrušovo60962370,9395
526070 Pašková80882370,9395
505757 Vozokany40642370,9395
514934 Hubovo60962380,9408
525766 Hucín60862380,9408
520250 Rokytov pri Humennom70272380,9408
557412 Sedmerovec30232380,9408
521116 Zubné70272380,9408
524221 Bretejovce70772390,9422
527181 Bukovce71172390,9422
542822 Dežerice30132390,9422
516741 Dolná Ždaňa61362390,9422
516767 Hliník nad Hronom61362390,9422
517011 Lehôtka pod Brehmi61362390,9422
511820 Rovňany60762390,9422
505854 Bobot30932400,9436
521281 Čakanovce80682400,9436
500127 Čaradice40742400,9436
516724 Dolná Trnávka61362400,9436
527271 Fijaš71272400,9436
514781 Gemerský Jablonec60962400,9436
543055 Kolačno30532400,9436
519367 Komárov70172400,9436
515060 Konrádovce60962400,9436
528862 Medzianky71372400,9436
505153 Miezgovce30132400,9436
511617 Mládzovo60762400,9436
516210 Modrý Kameň61062400,9436
507351 Naháč20722400,9436
505251 Norovce40642400,9436
513440 Nová Dubnica30232400,9436
519677 Oľšavce70172400,9436
505323 Pažiť30532400,9436
515299 Petrovce60962400,9436
511722 Pleš60662400,9436
511765 Poltár60762400,9436
518743 Selce60562400,9436
522023 Slanské Nové Mesto80682400,9436
522082 Trebejov80682400,9436
505617 Tvrdomestice40642400,9436
512885 Bolešov30232410,9449
511323 Čakanovce60662410,9449
580252 Milhosť80682410,9449
521850 Paňovce80682410,9449
504831 Smrdáky20522410,9449
505960 Drietoma30932420,9463
513016 Dubnica nad Váhom30232420,9463
517020 Lovča61362420,9463
505234 Nitrianska Blatnica40642420,9463
556211 Orešany40642420,9463
529010 Prituľany70272420,9463
529095 Ruská Poruba70272420,9463
507555 Smolenice20722420,9463
504211 Bílkove Humence20522430,9477
514659 Drienčany60962430,9477
525812 Kameňany60862430,9477
524760 Ličartovce70772430,9477
504599 Oreské20622430,9477
556742 Pochabany30132430,9477
505382 Pravotice30132430,9477
527751 Radoma71272430,9477
527904 Štefurov71272430,9477
545651 Veľké Držkovce30132430,9477
519383 Kožany70172440,9490
514268 Nováky30732440,9490
527718 Potôčky71172440,9490
521981 Skároš80682440,9490
517305 Tekovské Nemce40742440,9490
519103 Buclovany70172450,9504
542857 Dubnička30132450,9504
516023 Horné Plachtince61062450,9504
516031 Horné Strháre61062450,9504
500411 Kolíňany40342450,9504
500429 Kostoľany pod Tribečom40742450,9504
521825 Olšovany80682450,9504
508187 Píla10712450,9504
506419 Podkylava30332450,9504
520934 Ulič70972450,9504
559881 Zádiel80682450,9504
525758 Hrušov80882460,9517
504394 Chropov20622460,9517
514250 Nitrica30732460,9517
527726 Potoky71172460,9517
504360 Hlboké20522470,9531
515736 Veľké Teriakovce60962470,9531
504297 Cerová20522480,9545
506915 Dobrá Voda20722480,9545
505056 Ľutov30132480,9545
527611 Mrázovce71172480,9545
506532 Svinná30932480,9545
556441 Zemianske Podhradie30432480,9545
506265 Moravské Lieskové30432490,9558
520101 Čabiny70572500,9572
513024 Dulov30232500,9572
525685 Gemerský Sad60862500,9572
515051 Kociha60962500,9572
506150 Krajné30332500,9572
543080 Krásna Ves30132500,9572
525898 Kunova Teplica80882500,9572
513296 Ladce30232500,9572
511528 Lehôtka60662500,9572
520489 Michajlov70972500,9572
520578 Oľka70572500,9572
528994 Piskorovce71372500,9572
524140 Prešov70772500,9572
504700 Prietrž20522500,9572
504726 Prievaly20522500,9572
516368 Senné61062500,9572
522031 Sokoľ80682500,9572
518816 Stará Huta60462500,9572
522040 Svinica80682500,9572
505536 Šalgovce40642500,9572
522091 Trsťany80682500,9572
505731 Veľký Klíž30532500,9572
505765 Vysočany30132500,9572
529265 Zámutov71372500,9572
500992 Žirany40342500,9572
556220 Ardanovce40642510,9586
512851 Beluša30832510,9586
507873 Doľany10712510,9586
521183 Bidovce80682520,9599
528315 Dargov81182520,9599
513121 Horovce30832520,9599
514900 Hrnčiarska Ves60762520,9599
557617 Krivoklát30232520,9599
508021 Kuchyňa10612520,9599
557501 Kvašov30832520,9599
513598 Pruské30232520,9599
504840 Sobotište20522520,9599
511846 Stará Halič60662520,9599
557625 Vršatské Podhradie30232520,9599
559652 Maškovce70272530,9613
557811 Rimavské Zalužany60962530,9613
514632 Dolné Zahorany60962540,9626
514730 Gemerček60962540,9626
527564 Mestisko71272540,9626
504734 Radimov20622540,9626
520993 Volica70572540,9626
513156 Ilava30232550,9640
527360 Kapišová71272550,9640
520365 Klenová70972550,9640
513253 Košeca30232550,9640
511552 Lovinobaňa60662550,9640
519855 Šašová70172550,9640
528889 Michalok71372560,9654
511641 Mýtna60662560,9654
527670 Nižný Orlík71272560,9654
504629 Plavecké Podhradie10612560,9654
526240 Silická Jablonica80882560,9654
519201 Hankovce70172570,9667
506036 Horné Srnie30932570,9667
504637 Plavecký Mikuláš10612570,9667
520829 Stakčín70972570,9667
521345 Družstevná pri Hornáde80682580,9681
525791 Jelšava60862580,9681
582514 Kostoľany nad Hornádom80682580,9681
527521 Makovce71172580,9681
527131 Beňadikovce71272590,9695
522155 Veľká Lodina80682590,9695
504262 Brezová pod Bradlom30332600,9708
513911 Bystričany30732600,9708
502162 Devičany40242600,9708
580601 Dukovce71272600,9708
516759 Hodruša-Hámre61262600,9708
514012 Horné Vestenice30732600,9708
516121 Kosihovce61062600,9708
506231 Mníchova Lehota30932600,9708
506273 Motešice30932600,9708
500658 Obyce40742600,9708
529036 Radvanovce71372600,9708
515507 Rybník60862600,9708
557471 Streženice30832600,9708
505510 Súlovce40642600,9708
527866 Šandal71172600,9708
521361 Ďurkov80682610,9722
504564 Mokrý Háj20622610,9722
520781 Slovenské Krivé70272610,9722
557439 Dolné Kočkovce30832620,9736
522457 Hlivištia80982620,9736
518557 Krupina60562620,9736
599328 Ladomerská Vieska61362620,9736
504483 Koválovec20622630,9749
527505 Ladomirová71272630,9749
556688 Lošonec20722630,9749
505374 Prašice40642630,9749
511901 Točnica60662630,9749
520110 Černina70272640,9763
505773 Závada40642640,9763
519014 Abrahámovce70172650,9776
518280 Devičie60562650,9776
511358 Divín60662650,9776
520179 Dúbrava70972650,9776
527394 Korejovce71272650,9776
505021 Lipovník40642650,9776
504548 Lopašov20622650,9776
521663 Malá Lodina80682650,9776
513610 Púchov30832650,9776
515761 Višňové60862650,9776
521060 Zbojné70572650,9776
560022 Brzotín80882670,9804
521329 Debraď80682670,9804
514870 Hostišovce60962670,9804
515515 Selce60762670,9804
506613 Trenčianske Teplice30932680,9817
521141 Bačkovík80682690,9831
557447 Nimnica30832690,9831
504939 Unín20622690,9831
525405 Veľký Šariš70772690,9831
527998 Vislava71172690,9831
542776 Cimenná30132700,9845
513954 Diviacka Nová Ves30732700,9845
556424 Haluzice30432700,9845
519227 Hažlín70172700,9845
514942 Husiná60962700,9845
514110 Koš30732700,9845
513326 Lednické Rovne30832700,9845
500461 Lovce40742700,9845
505226 Nemečky40642700,9845
519642 Nižná Voľa70172700,9845
514284 Opatovce nad Nitrou30732700,9845
511838 Ružiná60662700,9845
505544 Šípkov30132700,9845
506648 Veľká Hradná30932700,9845
529281 Zlatník71372700,9845
505790 Zlatníky30132700,9845
580937 Bohunice40242710,9858
514641 Dražice60962710,9858
524395 Fintice70772710,9858
526100 Prihradzany60862710,9858
511366 Dobroč60662720,9872
516805 Horné Hámre61262720,9872
522627 Koňuš80982720,9872
521078 Zbudská Belá70572720,9872
557331 Gregorova Vieska60662730,9885
514888 Hrachovo60962730,9885
528765 Juskova Voľa71372730,9885
515124 Lehota nad Rimavicou60962730,9885
506184 Lubina30432730,9885
502634 Pečenice40242730,9885
511421 Halič60662740,9899
515582 Studená60962740,9899
514063 Kamenec pod Vtáčnikom30732750,9913
519529 Lopúchov70172750,9913
525928 Lubeník60862750,9913
511561 Ľuboreč60662750,9913
516317 Príbelce61062750,9913
515426 Rimavská Baňa60962750,9913
515451 Rimavské Brezovo60962750,9913
520748 Ruská Volová70972750,9913
505471 Slatina nad Bebravou30132750,9913
513725 Tuchyňa30232750,9913
505811 Žitná-Radiša30132750,9913
582301 Bohunice30232760,9926
527297 Havaj71172760,9926
505102 Malé Hoste30132760,9926
519006 Bardejov70172770,9940
524417 Fulianka70772770,9940
518590 Ľubotice70772770,9940
513776 Visolaje30832770,9940
508161 Pernek10612780,9954
506524 Stará Turá30432790,9967
511978 Uhorské60762790,9967
504327 Častkov20522800,9981
521311 Čižatice80682800,9981
544221 Hermanovce nad Topľou71372800,9981
518476 Hronská Breznica61162800,9981
521493 Jasov80682800,9981
560049 Jovice80882800,9981
524620 Kapušany70772800,9981
522643 Koromľa80982800,9981
515108 Kružno60962800,9981
526037 Nandraž60862800,9981
520624 Papín70272800,9981
513881 Prievidza30732800,9981
520705 Repejov70572800,9981
523038 Ruský Hrabovec80982800,9981
505480 Slatinka nad Bebravou30132800,9981
515540 Stará Bašta60962800,9981
527823 Staškovce71172800,9981
524727 Lada70772810,9995
500984 Žikava40742810,9995
513741 Udiča30632821,0008
524913 Nemcovce70772831,0022
516449 Šuľa61062831,0022
528081 Vyšný Orlík71272831,0022
527289 Gribov71172841,0035
504386 Hradište pod Vrátnom20522841,0035
522970 Priekopa80982841,0035
506508 Soblahov30932841,0035
527815 Soľník71172841,0035
556238 Svrbice40642841,0035
518204 Budča61162851,0049
505943 Dolná Súča30932851,0049
527319 Hrabovčík71272851,0049
527483 Kružlová71272851,0049
520942 Uličské Krivé70972851,0049
529214 Vavrinec71372851,0049
514004 Horná Ves30732861,0063
527661 Nižný Mirošov71272861,0063
523003 Remetské Hámre80982861,0063
557820 Sása60862861,0063
525341 Tulčík70772861,0063
511315 Cinobaňa60762881,0090
519499 Lipová70172881,0090
515345 Potok60962881,0090
512842 Považská Bystrica30632881,0090
515388 Ratkovská Lehota60962881,0090
512940 Dohňany30832891,0104
527629 Nižná Jedľová71272891,0104
519065 Beloveža70172901,0117
520080 Brezovec70972901,0117
500283 Hostie40742901,0117
504424 Jablonka30332901,0117
527467 Krišľovce71172901,0117
505072 Malá Hradná30132901,0117
511595 Málinec60762901,0117
524883 Mirkovce70772901,0117
506290 Neporadza30932901,0117
522899 Petrovce80982901,0117
520659 Pichne70972901,0117
515728 Večelkov60962901,0117
524336 Demjata70772911,0131
502383 Jabloňovce40242911,0131
527343 Jakušovce71172911,0131
580384 Mokrá Lúka60862911,0131
517267 Stará Kremnička61362921,0144
527947 Vagrinec71272921,0144
527980 Veľkrop71172931,0158
518158 Zvolen61162931,0158
599336 Lutila61362941,0172
517186 Prestavlky61362941,0172
525073 Radatice70772951,0185
520853 Sukov70572951,0185
516791 Horná Ždaňa61362961,0199
527602 Mlynárovce71272961,0199
511340 České Brezovo60762971,0213
512958 Dolná Breznica30832971,0213
557692 Horná Breznica30832971,0213
520233 Hrubov70272971,0213
521817 Obišovce80682971,0213
527700 Oľšavka71172971,0213
525383 Varhaňovce70772971,0213
513903 Bojnice30732981,0226
514829 Hnúšťa60962981,0226
521639 Kysak80682981,0226
515370 Ratková60862981,0226
525774 Chyžné60862991,0240
515230 Nová Bašta60962991,0240
518310 Dolný Badín60563001,0254
520322 Kalná Roztoka70973001,0254
560065 Kružná80883001,0254
559971 Lipníky70773001,0254
524841 Malý Šariš70773001,0254
500542 Mankovce40743001,0254
514209 Nedožery-Brezany30733001,0254
505277 Omastiná30133001,0254
528960 Pavlovce71373001,0254
513474 Plevník-Drienové30633001,0254
580791 Radoľa50453001,0254
529109 Ruská Voľa71373001,0254
518115 Slančík80683001,0254
506591 Trenčianske Jastrabie30933001,0254
505625 Uhrovec30133001,0254
518905 Uňatín60563001,0254
521213 Boliarov80683011,0267
520411 Krásny Brod70573011,0267
506303 Nová Bošáca30433011,0267
517895 Predmier50153011,0267
526258 Sirk60863011,0267
511447 Hradište60763021,0281
524581 Janov70773021,0281
518506 Kováčová61163031,0294
515175 Lukovištia60963031,0294
511862 Šiatorská Bukovinka60663031,0294
513962 Diviaky nad Nitricou30733041,0308
527351 Jurkova Voľa71273041,0308
511374 Kotmanová60663041,0308
525324 Trnkov70773041,0308
557927 Zacharovce60963041,0308
524263 Bzenov70773051,0322
518441 Horný Badín60563051,0322
558133 Lieskovec61163051,0322
511579 Lupoč60663051,0322
518808 Sliač61163051,0322
521655 Malá Ida80683061,0335
526193 Rozložná80883061,0335
517461 Bytča50153081,0363
524387 Dulova Ves70773081,0363
521728 Nižná Kamenica80683081,0363
528030 Vyšná Jedľová71273081,0363
546640 Dolný Lieskov30633101,0390
505978 Dubodiel30933101,0390
527327 Hunkovce71273101,0390
521523 Kecerovce80683101,0390
517798 Maršová-Rašov50153101,0390
514241 Nitrianske Sučany30733101,0390
515302 Ploské60863101,0390
520667 Porúbka70273101,0390
519936 Raslavice70173101,0390
526151 Revúcka Lehota60863101,0390
519774 Rokytov70173101,0390
557480 Slopná30633101,0390
581585 Veľká Lúka61163101,0390
513172 Jasenica30633111,0403
515663 Tachty60963111,0403
580236 Hronsek60163121,0417
520381 Kolbasov70973121,0417
521671 Medzev80683131,0431
525529 Rožňava80883131,0431
525235 Šarišské Michaľany70873131,0431
521949 Rudník80683141,0444
506010 Horná Súča30933151,0458
506044 Hrabovka30933151,0458
525863 Krásnohorská Dlhá Lúka80883151,0458
520438 Ladomirov70973151,0458
518913 Sverepec30633151,0458
517526 Dolný Hričov51153161,0472
514128 Lazany30733161,0472
519324 Kľušov70173171,0485
504971 Vrbovce30333171,0485
517593 Horný Hričov51153181,0499
514233 Nitrianske Rudno30733181,0499
524981 Ostrovany70873181,0499
526142 Revúca60863181,0499
506478 Selec30933191,0513
525448 Záborské70773191,0513
525537 Ardovo80883201,0526
514098 Kocurany30733201,0526
511501 Krná60763201,0526
556823 Medzany70773201,0526
513385 Mikušovce30233201,0526
520527 Nechválova Polianka70273201,0526
514314 Poluvsie30733201,0526
514438 Veľká Čausa30733201,0526
557293 Vlkanová60163201,0526
582051 Zlatno60763201,0526
524212 Brestov70773211,0540
506869 Buková20723211,0540
513377 Mestečko30833211,0540
506354 Omšenie30933221,0553
525456 Záhradné70773221,0553
525511 Župčany70773221,0553
521426 Hodkovce80683231,0567
513814 Záriečie30833231,0567
521604 Košický Klečenov80683241,0581
527459 Krajné Čierno71273241,0581
519618 Mokroluh70173241,0581
527645 Nižná Pisaná71273241,0581
514331 Pravenec30733241,0581
525146 Sabinov70873241,0581
519022 Andrejová70173251,0594
544078 Banské71373251,0594
518247 Čabradský Vrbovok60563251,0594
504581 Myjava30333251,0594
528986 Petrovce71373251,0594
517178 Prenčov60263251,0594
527742 Pstriná71273251,0594
519928 Vyšná Voľa70173251,0594
519961 Zborov70173251,0594
527211 Cernina71273261,0608
524433 Gregorovce70773261,0608
520471 Medzilaborce70573261,0608
506516 Stará Lehota30433261,0608
520870 Šmigovec70973261,0608
527971 Varechovce71173261,0608
524271 Čelovce70773271,0622
517496 Divinka51153271,0622
517623 Hvozdnica50153271,0622
527777 Rovné71273271,0622
518000 Svederník51153281,0635
527491 Kurimka71273291,0649
527220 Cigla71273301,0662
525626 Dlhá Ves80883301,0662
527254 Dubová71273301,0662
513351 Košecké Podhradie30233301,0662
517691 Kotešová50153301,0662
518531 Kráľovce-Krnišov60563301,0662
557706 Lipník30733301,0662
525065 Pušovce70773301,0662
527858 Svidnička71273301,0662
522066 Šemša80683301,0662
519871 Tarnov70173301,0662
529273 Závada70273301,0662
514144 Liešťany30733311,0676
525944 Magnezitovce60863311,0676
525111 Rokycany70773311,0676
524794 Ľubovec70773321,0690
506605 Trenčianske Mitice30933321,0690
527408 Korunková71173331,0703
527432 Krajná Poľana71273331,0703
520535 Nižná Jablonka70273341,0717
515931 Červeňany61063351,0731
527246 Dobroslava71273351,0731
520641 Pčoliné70973351,0731
515485 Rovné60963351,0731
520861 Svetlice70573361,0744
528005 Vladiča71173361,0744
557633 Bodiná30633371,0758
527688 Nová Polianka71273371,0758
521787 Nováčany80683371,0758
558222 Počarová30633371,0758
513563 Prečín30633371,0758
514373 Sebedražie30733371,0758
526321 Turčok60863371,0758
525189 Šarišská Poruba70773381,0772
507857 Častá10713391,0785
527530 Malá Poľana71173391,0785
522929 Podhoroď80983391,0785
520713 Roškovce70573391,0785
518212 Bzovík60563401,0799
515922 Čelovce61063401,0799
517631 Jablonové50153401,0799
543187 Jaklovce80183401,0799
558087 Lukavica61163401,0799
519545 Lukavica70173401,0799
543322 Margecany80183401,0799
580546 Orovnica61263401,0799
511684 Ozdín60763401,0799
511706 Píla60663401,0799
525022 Podhorany70773401,0799
513687 Stupné30633401,0799
505595 Trebichava30133401,0799
505633 Uhrovské Podhradie30133401,0799
520951 Valentovce70573401,0799
500976 Zlatno40743401,0799
518972 Zvolenská Slatina61163401,0799
525545 Betliar80883411,0812
506079 Hrašné30333411,0812
525669 Gemerská Poloma80883421,0826
511498 Kokava nad Rimavicou60763421,0826
517402 Žilina51153421,0826
526185 Roštár80883431,0840
524174 Bajerov70773441,0853
517038 Lovčica-Trubín61363441,0853
526053 Ochtiná80883441,0853
528072 Vyšný Mirošov71273441,0853
560031 Čučma80883451,0867
544167 Detrík71373451,0867
502367 Ipeľské Úľany40243451,0867
557714 Jalovec30733451,0867
513334 Lúky30833451,0867
514187 Malinová30733451,0867
517801 Mojš51153451,0867
525995 Muránska Dlhá Lúka60863451,0867
522007 Slanec80683451,0867
519839 Sveržov70173451,0867
526312 Štítnik80883451,0867
519880 Tročany70173451,0867
518891 Turová61163451,0867
557498 Vydrná30833451,0867
524654 Kojatice70773461,0881
518514 Kozí Vrbovok60563461,0881
521108 Zemplínske Hámre70973461,0881
581984 Hlboké nad Váhom50153471,0894
527734 Príkra71273471,0894
527238 Dlhoňa71273481,0908
518484 Jalšovík60563481,0908
514225 Nitrianske Pravno30733481,0908
525006 Pečovská Nová Ves70873481,0908
525421 Vysoká70873481,0908
525723 Henckovce80883491,0921
524514 Chmeľovec70773491,0921
525847 Koceľovce80883491,0921
504467 Košariská30333491,0921
518760 Sielnica61163491,0921
521159 Baška80683501,0935
520284 Jalová70973501,0935
521540 Kecerovský Lipovec80683501,0935
543136 Kšinná30133501,0935
514179 Malá Čausa30733501,0935
519600 Mikulášová70173501,0935
521809 Nový Salaš80683501,0935
526118 Rákoš60863501,0935
521906 Rákoš80683501,0935
514357 Ráztočno30733501,0935
559610 Rokytovce70573501,0935
509434 Rudinka50453501,0935
526215 Rudná80883501,0935
514365 Rudnianska Lehota30733501,0935
504793 Rudník30333501,0935
517364 Vyhne61363501,0935
582093 Vyšný Medzev80683501,0935
518956 Zemiansky Vrbovok60563501,0935
527416 Kožuchovce71173521,0962
522180 Vyšná Kamenica80683521,0962
525821 Kečovo80883541,0990
502693 Pukanec40243541,0990
519049 Bartošovce70173551,1003
527149 Bodružal71273551,1003
518191 Breziny61163551,1003
518298 Dobrá Niva61163551,1003
558168 Nezbudská Lúčka51153551,1003
543233 Kluknava80183561,1017
521892 Poproč80683561,1017
518034 Teplička nad Váhom51153561,1017
521051 Zboj70973561,1017
524298 Červenica pri Sabinove70873581,1044
515043 Klenovec60963581,1044
509256 Kysucké Nové Mesto50453581,1044
580864 Podskalie30633581,1044
526126 Rakovnica80883581,1044
519090 Brezovka70173601,1071
521248 Bukovec80683601,1071
519189 Gerlachov70173601,1071
547590 Hričovské Podhradie51153601,1071
524522 Chminianska Nová Ves70773601,1071
514021 Chrenovec-Brusno30733601,1071
520390 Kolonica70973601,1071
514101 Kostolná Ves30733601,1071
519421 Kružlov70173601,1071
526045 Nižná Slaná80883601,1071
516309 Pravica61063601,1071
525090 Ražňany70873601,1071
517241 Sklené Teplice61363601,1071
517984 Strečno51153601,1071
514411 Tužina30733601,1071
512931 Červený Kameň30233611,1085
525375 Uzovský Šalgov70873611,1085
508438 Banská Bystrica60163621,1099
518069 Varín51153621,1099
516945 Kosorín61363631,1112
527891 Šemetkovce71273631,1112
525286 Teriakovce70773631,1112
528056 Vyšná Pisaná71273631,1112
525910 Lipovník80883641,1126
524832 Malý Slivník70773641,1126
521914 Rankovce80683641,1126
521418 Herľany80683651,1140
519286 Chmeľová70173651,1140
543501 Richnava80183651,1140
508977 Sebedín-Bečov60163651,1140
512915 Brvnište30633671,1167
525731 Honce80883671,1167
527599 Miroľa71273671,1167
521841 Opiná80683671,1167
514080 Kľačno30733681,1180
524735 Lažany70773681,1180
511943 Tuhár60663681,1180
521001 Výrava70573681,1180
525871 Krásnohorské Podhradie80883691,1194
525120 Rožkovany70873691,1194
580856 Horný Lieskov30633701,1208
516813 Hrabičov61263701,1208
524492 Hubošovce70873701,1208
519294 Janovce70173701,1208
519341 Kobyly70173701,1208
557935 Lietavská Lúčka51153701,1208
527572 Miková71173701,1208
521752 Nižný Klátov80683701,1208
527653 Nižný Komárnik71273701,1208
519707 Osikov70173701,1208
520811 Stakčínska Roztoka70973701,1208
515647 Španie Pole60963701,1208
543705 Veľký Folkmar80183701,1208
517861 Petrovice50153711,1221
525430 Vyšná Šebastová70773711,1221
526509 Gelnica80183721,1235
520519 Ňagov70573721,1235
508454 Badín60163731,1249
509183 Dunajov50253731,1249
525693 Gočaltovo80883731,1249
527424 Krajná Bystrá71273741,1262
527785 Roztoky71273741,1262
525171 Svinia70773741,1262
518352 Drienovo60563751,1276
517551 Gbeľany51153751,1276
527301 Havranec71273751,1276
517577 Hôrky51153751,1276
524549 Chmiňany70773751,1276
524662 Kokošovce70773751,1276
509370 Povina50453751,1276
519766 Richvald70173751,1276
521019 Vyšná Jablonka70273751,1276
509264 Kysucký Lieskovec50453761,1290
525952 Markuška80883761,1290
527556 Medvedie71273781,1317
509001 Slovenská Ľupča60163781,1317
543268 Krompachy81083791,1330
508471 Baláže60163801,1344
547522 Bitarová51153801,1344
504289 Bukovec30333801,1344
520136 Čukalovce70973801,1344
516040 Hrušov61063801,1344
514071 Kanianka30733801,1344
521574 Košická Belá80683801,1344
517712 Krasňany51153801,1344
512435 Lipovec50653801,1344
547620 Paština Závada51153801,1344
514349 Radobica30733801,1344
519812 Stebník70173801,1344
519979 Zlaté70173801,1344
517488 Divina51153811,1358
557609 Ďurďové30633811,1358
517828 Nededza51153811,1358
513601 Pružina30633811,1358
525642 Drnava80883821,1371
557358 Vrútky50653821,1371
525294 Terňa70773831,1385
518085 Veľké Rovné50153831,1385
509248 Krásno nad Kysucou50253841,1399
517127 Píla61263841,1399
526177 Rochovce80883841,1399
520888 Topoľa70973841,1399
557277 Kynceľová60163851,1412
520594 Osadné70973851,1412
518727 Sása61163851,1412
518921 Vígľaš60463851,1412
524565 Jakubova Voľa70873861,1426
520187 Habura70573871,1439
520209 Hostovice70973871,1439
581348 Petrova Lehota30933871,1439
557960 Porúbka51153871,1439
509426 Rudina50453871,1439
518018 Štiavnik50153871,1439
508756 Lučatín60163881,1453
526011 Muránska Lehota60863881,1453
504254 Brestovec30333891,1467
508543 Dolná Mičiná60163891,1467
543250 Kolinovce81083891,1467
524778 Lipany70873891,1467
526088 Petrovo80883891,1467
543594 Spišské Vlachy81083891,1467
525391 Veľký Slivník70773891,1467
516660 Bartošova Lehôtka61363901,1480
547557 Brezany51153901,1480
524255 Brežany70773901,1480
542806 Čierna Lehota30133901,1480
512966 Dolná Mariková30633901,1480
557510 Hatné30633901,1480
504408 Chvojnica30333901,1480
557552 Klieština30633901,1480
517674 Kolárovice50153901,1480
516953 Kozelník60263901,1480
526908 Mníšek nad Popradom71073901,1480
543497 Prakovce80183901,1480
525502 Žipov70773901,1480
513008 Domaniža30633911,1494
517500 Dlhé Pole51153921,1508
525987 Muráň60863931,1521
512648 Sučany50653931,1521
525359 Uzovce70873931,1521
519847 Šarišské Čierne70173941,1535
512150 Ďanová50653951,1549
512036 Martin50653951,1549
519634 Nižná Polianka70173951,1549
516287 Opava61063951,1549
518883 Trpín60563951,1549
513971 Dlžín30733961,1562
524506 Chmeľov70773961,1562
524697 Krížovany70773961,1562
514136 Lehota pod Vtáčnikom30733971,1576
526339 Vlachovo80883971,1576
513318 Lednica30833981,1589
508764 Medzibrod60163981,1589
524905 Mošurov70773981,1589
513466 Papradno30633981,1589
515531 Slizké60963981,1589
517976 Stráža51153981,1589
527190 Bystrá71174001,1617
520098 Čabalovce70574001,1617
518263 Detva60464001,1617
518301 Dolné Mladonice60564001,1617
519278 Hutka70174001,1617
519405 Krivé70174001,1617
519464 Kurov70174001,1617
513300 Lazy pod Makytou30834001,1617
518662 Očová61164001,1617
518689 Pliešovce61164001,1617
518697 Podzámčok61164001,1617
514322 Poruba30734001,1617
517941 Rosina51154001,1617
520845 Strihovce70974001,1617
527025 Sulín71074001,1617
517992 Súľov-Hradná50154001,1617
525197 Šarišská Trstená70774001,1617
519863 Šiba70174001,1617
518964 Vaniškovce70174001,1617
522163 Vtáčkovce80684001,1617
513091 Horná Poruba30234021,1644
527378 Kečkovce71274021,1644
526207 Rožňavské Bystré80884021,1644
509329 Ochodnica50454031,1658
543411 Olcnava81084041,1671
509469 Snežnica50454041,1671
508675 Brusno60164051,1685
508519 Čerín60164051,1685
519308 Jedlinka70174051,1685
518824 Stožok60464061,1698
512681 Turany50654061,1698
543713 Vítkovce81084061,1698
516678 Beluj60264071,1712
512486 Nolčovo50654081,1726
580317 Utekáč60764081,1726
500364 Jedľové Kostoľany40744091,1739
524701 Kvačany70774091,1739
519901 Varadka70174091,1739
519057 Becherov70174101,1753
522317 Beňatina80984101,1753
518255 Čekovce60564101,1753
520217 Hrabová Roztoka70974101,1753
512371 Košťany nad Turcom50654101,1753
512389 Krpeľany50654101,1753
519570 Malcov70174101,1753
521701 Mudrovce80684101,1753
557285 Nemce60164101,1753
509302 Nesluša50454101,1753
504661 Polianka30334101,1753
504866 Stará Myjava30334101,1753
516422 Suché Brezovo61064101,1753
512711 Turčianske Kľačany50654101,1753
514217 Nevidzany30734111,1767
515680 Tisovec60964111,1767
524450 Hendrichovce70774121,1780
518166 Babiná61164151,1821
527114 Baňa71174151,1821
526436 Bystrany81084151,1821
513342 Lysá pod Makytou30834151,1821
517933 Rajecké Teplice51154151,1821
525499 Žehňa70774151,1821
513997 Handlová30734161,1835
514489 Babinec60964191,1876
524191 Bertotovce70774191,1876
524379 Dubovica70874191,1876
543365 Mníšek nad Hnilcom80184191,1876
518221 Bzovská Lehôtka61164201,1889
509132 Čadca50254201,1889
512168 Diaková50654201,1889
518450 Horný Tisovník60464201,1889
543152 Chrasť nad Hornádom81084201,1889
527441 Krajná Porúbka71274201,1889
517755 Lietavská Svinná-Babkov51154201,1889
519553 Lukov70174201,1889
519669 Nižný Tvarožec70174201,1889
547611 Ovčiarsko51154201,1889
504653 Podbranč20524201,1889
512524 Príbovce50654201,1889
557595 Sádočné30634201,1889
517950 Stráňavy51154201,1889
509531 Zborov nad Bystricou50254201,1889
519171 Gaboltov70174211,1903
515086 Kraskovo60964211,1903
520551 Nová Sedlica70974211,1903
508985 Selce60164211,1903
524573 Jakubovany70874221,1917
515400 Ratkovské Bystré60864221,1917
524930 Okružná70774231,1930
524824 Ľutina70874241,1944
508837 Oravce60164241,1944
543616 Spišský Hrušov81084241,1944
521256 Bunetice80684251,1957
518361 Dubové61164251,1957
526541 Helcmanovce80184251,1957
516872 Janova Lehota61364251,1957
557579 Malé Lednice30634251,1957
543349 Matejovce nad Hornádom81084251,1957
504688 Poriadie30334251,1957
520675 Príslop70974251,1957
526282 Slavošovce80884251,1957
519782 Smilno70174251,1957
516503 Veľký Lom61064251,1957
524689 Krivany70874261,1971
517259 Slaská61364261,1971
512834 Žabokreky50654261,1971
526657 Žehra81084261,1971
516601 Baďan60264271,1985
505935 Dolná Poruba30934271,1985
508586 Dúbravica60164271,1985
509400 Raková50254271,1985
512061 Benice50654281,1998
526061 Pača80884281,1998
517143 Podhorie60264281,1998
517739 Lietava51154291,2012
512541 Rakovo50654291,2012
526231 Silická Brezová80884291,2012
526371 Baldovce70474301,2026
512214 Dražkovce50654301,2026
509744 Kraľovany50354301,2026
518549 Kriváň60464301,2026
518611 Litava60564301,2026
543438 Oľšavka81084301,2026
504696 Priepasné30334301,2026
525081 Ratvaj70874301,2026
525138 Ruská Nová Ves70774301,2026
526274 Slavoška80884301,2026
526355 Spišská Nová Ves81084301,2026
543578 Spišské Podhradie70474301,2026
518131 Zbyňov51154301,2026
500348 Zubák30834301,2026
514896 Hrlica60864311,2039
525243 Šarišské Sokolovce70874311,2039
524310 Ďačov70874321,2053
508632 Horná Mičiná60164321,2053
518379 Dúbravy60464341,2080
543306 Lieskovany81084341,2080
525707 Gočovo80884351,2094
526568 Hincovce81084351,2094
517682 Konská51154351,2094
543331 Markušovce81084351,2094
505340 Podhradie40644351,2094
512702 Turčianska Štiavnička50654351,2094
518981 Železná Breznica61164351,2094
512419 Ležiachov50654371,2121
557994 Kľače51154381,2135
509281 Lopušné Pažite50454381,2135
509175 Dolný Vadičov50454391,2148
525154 Sedlice70774391,2148
512753 Turčiansky Peter50654391,2148
518239 Cerovo60564401,2162
517518 Dolná Tižina51154401,2162
508551 Dolný Harmanec60164401,2162
512206 Dolný Kalník50654401,2162
526479 Domaňovce70474401,2162
581747 Horná Ves61364401,2162
517640 Jasenové51154401,2162
580520 Korytárky60464401,2162
508829 Nemecká60364401,2162
520764 Ruský Potok70974401,2162
514381 Seč30734401,2162
509493 Svrčinovec50254401,2162
527874 Šarbov71274401,2162
524603 Jarovnice70874411,2176
543403 Odorín81084411,2176
525031 Podhradík70774411,2176
511030 Stankovany50854411,2176
528064 Vyšný Komárnik71274411,2176
543535 Slovinky81084421,2189
516732 Dolná Ves61364431,2203
524531 Chminianske Jakubovany70774431,2203
511731 Podkriváň60464431,2203
512109 Borcová50954451,2230
520632 Parihuzovce70974451,2230
526533 Harichovce81084461,2244
518051 Turie51154461,2244
512320 Jazernica50954481,2271
527963 Vápeník71274481,2271
519715 Petrová70174491,2285
516597 Svätý Anton60264491,2285
525316 Torysa70874491,2285
518174 Bacúrov61164501,2298
512087 Blažovce50954501,2298
524204 Bodovce70874501,2298
512133 Bystrička50654501,2298
519162 Fričkovce70174501,2298
519243 Hervartov70174501,2298
512290 Horný Kalník50654501,2298
510441 Hubová50854501,2298
509221 Klubina50254501,2298
526886 Malý Lipník71074501,2298
512451 Moškovec50954501,2298
506311 Nová Lehota30434501,2298
520586 Oľšinkov70574501,2298
519791 Snakov70174501,2298
559989 Suchá Dolina70774501,2298
581712 Šuja51154501,2298
517313 Trnavá Hora61364501,2298
512761 Valča50654501,2298
518093 Višňové51154501,2298
519910 Vyšná Polianka70174501,2298
510807 Ľubochňa50854511,2312
509485 Staškov50254511,2312
520128 Čertižné70574521,2326
526517 Granč-Petrovce70474521,2326
526835 Legnava71074521,2326
517917 Rajec51154521,2326
517429 Belá51154531,2339
520314 Kalinov70574531,2339
523011 Ruská Bystrá80984531,2339
509159 Čierne50254541,2353
525855 Kováčová80884541,2353
511064 Švošov50854541,2353
519073 Bogliarka70174551,2366
557561 Čelkova Lehota30634551,2366
512397 Laskár50654551,2366
518671 Ostrá Lúka61164551,2366
517135 Pitelová61364551,2366
524239 Brezovica70874561,2380
524328 Daletice70874571,2394
509973 Párnica50354581,2407
500721 Skýcov40744581,2407
524468 Hermanovce70774591,2421
526428 Buglovce70474601,2435
513920 Cigeľ30734601,2435
519235 Hertník70174601,2435
518433 Horné Mladonice60564601,2435
519260 Hrabské70174601,2435
512303 Ivančiná50954601,2435
543195 Jamník81084601,2435
581640 Korytné70474601,2435
524964 Ondrašovce70774601,2435
521833 Opátka80684601,2435
517879 Podhorie51154601,2435
509361 Podvysoká50254601,2435
508942 Priechod60164601,2435
512567 Ratkovo50654601,2435
522015 Slanská Huta80684601,2435
518794 Slatinské Lazy60464601,2435
543641 Studenec70474601,2435
522074 Štós80684601,2435
514390 Šútovce30734601,2435
512656 Šútovo50654601,2435
512672 Trnovo50654601,2435
525839 Kobeliarovo80884611,2448
524956 Oľšov70874611,2448
508934 Predajná60364611,2448
524409 Fričovce70774621,2462
510165 Veličná50354621,2462
527122 Belejovce71274631,2475
512737 Turčiansky Ďur50654631,2475
509060 Tajov60164641,2489
512095 Bodorová50954651,2503
523429 Červený Kláštor70374651,2503
512443 Malý Čepčín50954651,2503
524301 Červenica70774661,2516
525057 Proč70774671,2530
525219 Šarišské Dravce70874671,2530
525634 Dobšiná80884681,2544
509540 Dolný Kubín50354681,2544
512346 Karlová50654681,2544
526444 Danišovce81084701,2571
513083 Horná Mariková30634701,2571
515116 Kyjatice60964701,2571
512494 Ondrašová50954701,2571
509922 Oravská Poruba50354701,2571
508853 Podbrezová60364701,2571
512613 Slovany50654701,2571
512630 Socovce50654701,2571
512664 Trebostovo50654701,2571
509086 Valaská60364701,2571
512788 Veľký Čepčín50954701,2571
513822 Záskalie30634701,2571
543241 Kojšov80184711,2585
509507 Turzovka50254711,2585
514853 Horné Zahorany60964721,2598
512338 Kaľamenová50954721,2598
512427 Liešno50954721,2598
508101 Modra10714721,2598
515396 Ratkovská Suchá60964721,2598
519740 Regetovka70174721,2598
524344 Drienica70874731,2612
526380 Beharovce70474741,2625
509345 Oščadnica50254741,2625
543144 Hrišovce80184751,2639
519481 Lenartov70174751,2639
523674 Majere70374751,2639
543608 Spišský Hrhov70474751,2639
512125 Budiš50954761,2653
527009 Starina71074771,2666
508781 Môlča60164781,2680
524476 Hrabkov70774791,2694
508799 Moštenica60164791,2694
508951 Ráztoka60364791,2694
543527 Slatvina81084791,2694
516627 Banská Belá60264801,2707
508535 Dolná Lehota60364801,2707
543179 Jablonov70474801,2707
525782 Jablonov nad Turňou80884801,2707
517704 Kotrčiná Lúčka51154801,2707
518565 Lackov60564801,2707
509337 Olešná50254801,2707
519685 Ondavka70174801,2707
512508 Podhradie50654801,2707
509442 Rudinská50454801,2707
512583 Sklabiňa50654801,2707
509019 Staré Hory60164801,2707
518077 Veľká Čierna51154801,2707
524867 Miklušovce70774811,2721
543381 Nemešany70474821,2734
520616 Palota70574821,2734
543659 Švedlár80184821,2734
514420 Valaská Belá30734821,2734
510254 Žaškov50354821,2734
512460 Mošovce50954831,2748
517119 Ostrý Grúň61264831,2748
525367 Uzovské Pekľany70874831,2748
516716 Dekýš60264841,2762
517658 Kamenná Poruba51154841,2762
524948 Olejníkov70874841,2762
509477 Stará Bystrica50254841,2762
526843 Lesnica71074851,2775
519758 Rešov70174851,2775
560154 Smižany81084851,2775
508594 Harmanec60164861,2789
512222 Dubové50954871,2803
509396 Radôstka50254871,2803
517968 Stránske51154871,2803
524999 Ovčie70774881,2816
526959 Plaveč71074881,2816
509205 Horný Vadičov50454891,2830
510785 Lisková50854891,2830
512818 Záborie50654891,2830
512044 Abramová50954901,2844
515949 Dačov Lom61064901,2844
525715 Hanková80884901,2844
508616 Hiadeľ60164901,2844
521469 Hýľov80684901,2844
523615 Lechnica70374901,2844
526878 Ľubotín71074901,2844
543519 Rudňany81084901,2844
525332 Tuhrina70774901,2844
519952 Vyšný Tvarožec70174901,2844
518999 Žibritov60564901,2844
516848 Ihráč61364911,2857
508748 Ľubietová60164911,2857
526347 Vyšná Slaná80884911,2857
524158 Abranovce70774921,2871
508667 Hronec60364921,2871
508969 Riečka60164921,2871
514039 Chvojnica30734931,2884
543225 Klčov70474931,2884
524247 Brezovička70874941,2898
517721 Kunerad51154941,2898
526941 Orlov71074941,2898
510998 Ružomberok50854941,2898
522520 Inovce80984951,2912
513245 Kostolec30634951,2912
524808 Lúčina70774951,2912
517194 Prochot61364971,2939
525251 Šindliar70774971,2939
511056 Štiavnička50854971,2939
508497 Brezno60364981,2953
512079 Blatnica50655001,2980
519154 Frička70175001,2980
518468 Hriňová60465001,2980
516821 Hronská Dúbrava61365001,2980
516856 Ilija60265001,2980
512354 Kláštor pod Znievom50655001,2980
516937 Kopernica61365001,2980
517771 Lysica51155001,2980
516414 Sucháň61065001,2980
545961 Turčianske Jaseno50655001,2980
507407 Turík50855001,2980
509701 Istebné50355011,2993
524611 Kamenica70875011,2993
580813 Bziny50355021,3007
508918 Poniky60165021,3007
526673 Čirč71075051,3048
580244 Malachov60165051,3048
512621 Slovenské Pravno50955051,3048
523836 Spišská Stará Ves70375051,3048
519804 Stebnícka Huta70175051,3048
518875 Tŕnie61165051,3048
525413 Víťaz70775051,3048
524557 Jakovany70875071,3075
508705 Jasenie60365071,3075
512559 Rakša50955071,3075
522210 Vyšný Klátov80685071,3075
512265 Háj50955081,3089
507300 Ivachnová50855081,3089
510670 Liptovská Teplá50855101,3116
519502 Livov70175101,3116
543314 Lúčka70475101,3116
524875 Milpoš70875101,3116
512575 Rudno50955101,3116
510181 Vyšný Kubín50355101,3116
543284 Letanovce81085111,3130
509957 Oravský Podzámok50355111,3130
510301 Bešeňová50855121,3143
524816 Lúčka70875121,3143
557986 Ďurčiná51155131,3157
509272 Lodno50455131,3157
517925 Rajecká Lesná51155131,3157
524425 Geraltov70775141,3171
509833 Medzibrodie nad Oravou50355141,3171
511773 Praha60665141,3171
517216 Repište61365141,3171
525260 Široké70775141,3171
518042 Terchová51155141,3171
526363 Arnutovce81085151,3184
524280 Červená Voda70875151,3184
512478 Necpaly50655151,3184
526991 Ruská Voľa nad Popradom71075151,3184
524921 Nižný Slavkov70875161,3198
509523 Zákopčie50255161,3198
509167 Dlhá nad Kysucou50255201,3252
512257 Folkušová50655201,3252
543161 Iliašovce81085201,3252
510599 Likavka50855201,3252
543551 Smolnícka Huta80185201,3252
514403 Temeš30735201,3252
512729 Turčianske Teplice50955201,3252
513784 Vrchteplá30635201,3252
525596 Čierna Lehota80885211,3266
543276 Kurimany70475211,3266
526746 Hromoš71075231,3293
509451 Skalité50255241,3307
526703 Hajtovka71075251,3321
519111 Cigeľka70175261,3334
510742 Liptovský Michal50855261,3334
509311 Nová Bystrica50255261,3334
509639 Dlhá nad Oravou50355271,3348
525308 Tichý Potok70875271,3348
526754 Chmeľnica71075281,3362
515167 Lipovec60965281,3362
511153 Vlachy50555281,3362
508861 Podkonice60165291,3375
512052 Belá-Dulice50655301,3389
526738 Hraničné71075301,3389
517780 Malá Čierna51155301,3389
526967 Plavnica71075301,3389
508896 Pohronský Bukovec60165301,3389
510041 Sedliacka Dubová50355301,3389
543586 Spišské Tomášovce81085321,3416
524441 Hanigovce70875331,3430
543373 Nálepkovo80185331,3430
513938 Čavoj30735341,3443
509671 Horná Lehota50355341,3443
517542 Fačkov51155361,3471
509710 Jasenová50355371,3484
526649 Žakarovce80185371,3484
526720 Hniezdne71075391,3511
527050 Údol71075391,3511
526690 Forbasy71075401,3525
525936 Lúčka80885401,3525
543471 Pongrácovce70475401,3525
543721 Vojkovce81085401,3525
527084 Vislanka71075411,3539
524646 Klenov70775421,3552
543446 Ordzovany70475431,3566
509515 Vysoká nad Kysucou50255431,3566
509761 Krivá50355451,3593
526665 Stará Ľubovňa71075451,3593
526398 Betlanovce81085461,3607
524751 Lesíček70775461,3607
526223 Silica80885461,3607
526592 Hrabušice81085481,3634
508527 Čierny Balog60365501,3661
526681 Ďurková71075501,3661
512311 Jasenovo50955501,3661
516902 Kľak61265501,3661
518492 Klokoč60465501,3661
516970 Kremnica61365501,3661
511005 Liptovské Sliače50855501,3661
517160 Počúvadlo60265501,3661
514306 Podhradie30735501,3661
520730 Runina70975501,3661
512591 Sklabinský Podzámok50655501,3661
543632 Stará Voda80185501,3661
543667 Teplička81085501,3661
510955 Potok50855541,3716
525570 Brdárka80885551,3730
526916 Nižné Ružbachy71075551,3730
509981 Podbiel51055551,3730
509213 Klokočov50255561,3743
523712 Matiašovce70375561,3743
517348 Veľké Pole61265561,3743
508462 Beňuš60365571,3757
526401 Bijacovce70475571,3757
526461 Doľany70475601,3798
543209 Kaľava81085601,3798
526827 Lacková71075601,3798
510661 Liptovská Štiavnica50855601,3798
517763 Lutiše51155601,3798
518654 Michalková61165601,3798
526983 Pusté Pole71075601,3798
543624 Spišský Štvrtok70475601,3798
526614 Vyšný Slavkov70475601,3798
524671 Krásna Lúka70875611,3811
543560 Smolník80185611,3811
510653 Liptovská Sielnica50555621,3825
526924 Nová Ľubovňa71075621,3825
525561 Bôrka80885641,3852
511536 Lentvora60665641,3852
509230 Korňa50255651,3866
519413 Kríže70175651,3866
517046 Lúčky61365651,3866
510823 Ludrová50855651,3866
515337 Poproč60965651,3866
527041 Šarišské Jastrabie71075651,3866
523879 Spišský Štiavnik70675671,3893
510335 Bobrovník50555681,3907
510530 Kalameny50855681,3907
510904 Partizánska Ľupča50555681,3907
510114 Tvrdošín51055691,3920
557251 Bystrá60365701,3934
543292 Levoča70475701,3934
510777 Liptovský Trnovec50555701,3934
510084 Štefanov nad Oravou51055701,3934
526975 Podolínec71075721,3961
523976 Toporec70375721,3961
509876 Nižná51055731,3975
517330 Veľká Lehota61265761,4016
510262 Liptovský Mikuláš50555771,4029
518930 Vígľašská Huta-Kalinka60465791,4057
512117 Brieštie50955801,4070
510416 Galovany50555801,4070
510831 Malatíny50555801,4070
526029 Muránska Zdychava60865801,4070
508845 Osrblie60365801,4070
518751 Senohrad60565801,4070
527076 Veľký Lipník71075801,4070
526134 Rejdová80885821,4098
525278 Štefanovce70775821,4098
509299 Makov50255831,4111
509787 Leštiny50355861,4152
526771 Jarabina71075871,4166
524786 Lipovce70775871,4166
526789 Kamienka71075881,4179
512605 Sklené50955881,4179
510351 Bukovina50555901,4207
508772 Michalová60365901,4207
543462 Poľanovce70475901,4207
525472 Zlatá Baňa70775901,4207
523542 Jánovce70675911,4220
510017 Pucov50355911,4220
512796 Vrícko50655921,4234
523470 Holumnica70375931,4248
516651 Banský Studenec60265941,4261
523411 Bušovce70375941,4261
509698 Chlebnice50355941,4261
510424 Gôtovany50555951,4275
511226 Ábelová60665961,4288
517062 Malá Lehota61265971,4302
510815 Lúčky50855981,4316
510866 Martinček50855981,4316
523780 Podhorany70375981,4316
516643 Banská Štiavnica60266001,4343
526711 Haligovce71076001,4343
526894 Matysová71076001,4343
511757 Polichno60666001,4343
510971 Prosiek50556001,4343
510211 Zázrivá50356001,4343
513865 Zliechov30236031,4384
556807 Ižipovce50556051,4411
526801 Kremná71076071,4438
510106 Trstená51056071,4438
526576 Hnilčík81086081,4452
510637 Liptovská Osada50856091,4466
509582 Bobrov50756101,4479
526452 Dlhé Stráže70476101,4479
526525 Harakovce70476101,4479
523488 Hôrka70676101,4479
526762 Jakubany71076101,4479
510572 Kvačany50556101,4479
557269 Turecká60166101,4479
524093 Vydrník70676101,4479
511099 Uhorská Ves50556111,4493
510793 Ľubeľa50556121,4507
523518 Hranovnica70676131,4520
509868 Námestovo50756141,4534
523861 Spišské Hanušovce70376141,4534
510271 Beňadiková50556151,4547
508489 Braväcovo60366151,4547
510947 Podtureň50556151,4547
527092 Vyšné Ružbachy71076151,4547
526860 Lomnička71076171,4575
508888 Pohronská Polhora60366181,4588
526495 Dúbrava70476201,4616
517071 Močiar60266201,4616
527068 Veľká Lesná71076201,4616
510921 Pavlova Ves50556221,4643
523607 Krížová Ves70376241,4670
510246 Zubrohlava50756241,4670
510700 Liptovské Matiašovce50556261,4697
512273 Horná Štubňa50956271,4711
525103 Renčišov70876271,4711
509124 Závadka nad Hronom60366271,4711
525049 Poloma70876281,4725
508900 Polomka60366281,4725
508446 Bacúch60366291,4738
508641 Horné Pršany60166301,4752
523585 Kežmarok70376301,4752
510688 Liptovské Beharovce50556301,4752
523682 Ľubica70376301,4752
508811 Mýto pod Ďumbierom60366301,4752
509892 Oravská Jasenica50756301,4752
511048 Svätý Kríž50556301,4752
509795 Liesek51056311,4766
523828 Spišská Belá70376311,4766
523461 Havka70376331,4793
510327 Bobrovec50556341,4806
510548 Komjatná50856341,4806
511196 Závažná Poruba50556341,4806
526550 Henclová80186351,4820
511277 Budiná60666361,4834
510408 Dúbrava50556361,4834
508659 Hrochoť60166361,4834
513407 Mojtín30836361,4834
510726 Liptovský Hrádok50556371,4847
523526 Huncovce70376391,4875
523950 Švábovce70676391,4875
511072 Trstené50556391,4875
524000 Veľká Lomnica70376391,4875
508624 Horná Lehota60366401,4888
509728 Klin50756401,4888
519511 Livovská Huta70176401,4888
509990 Pokryváč50356401,4888
510009 Pribiš50356431,4929
518719 Čimhová51056441,4943
509949 Oravský Biely Potok51056441,4943
523577 Jurské70376471,4984
526487 Dravce70476481,4997
526797 Kolačkov71076481,4997
510157 Vavrečka50756481,4997
511102 Valaská Dubová50856491,5011
512141 Čremošné50956501,5025
523437 Gánovce70676501,5025
526819 Kyjov71076501,5025
508926 Povrazník60166501,5025
523810 Slovenská Ves70376501,5025
527017 Stráňany71076501,5025
502898 Uhliská40246501,5025
510149 Vasiľov50756501,5025
510734 Liptovský Ján50556541,5079
517470 Čičmany51156551,5093
509809 Lokca50756551,5093
526932 Obručné71076551,5093
509779 Krušetnica50756561,5106
522244 Zlatá Idka80686591,5147
521396 Hačava80686601,5161
510581 Lazisko50556601,5161
510602 Liptovská Anna50556601,5161
581241 Malý Slavkov70376601,5161
512699 Turček50956601,5161
510025 Rabča50756611,5174
524077 Vrbov70376621,5188
523992 Veľká Franková70376641,5215
509027 Strelníky60166661,5243
517372 Vysoká60266671,5256
510319 Bobrovček50556681,5270
509591 Breza50756681,5270
526851 Litmanová71076681,5270
524069 Vojňany70376681,5270
526584 Hnilec81086691,5284
509965 Osádka50356701,5297
510190 Zábiedovo51056701,5297
524123 Žakovce70376711,5311
510696 Liptovské Kľačany50556721,5324
523381 Poprad70676721,5324
527033 Šambron71076721,5324
523852 Spišské Bystré70676741,5352
523984 Tvarožná70376761,5379
510564 Kráľova Lehota50556771,5393
524018 Veľký Slavkov70676771,5393
508802 Motyčky60166781,5406
524182 Bajerovce70876791,5420
524042 Vlková70376791,5420
509558 Babín50756801,5433
510718 Liptovské Revúce50856801,5433
523739 Mlynčeky70376801,5433
510092 Ťapešovo50756801,5433
510203 Zákamenné50756801,5433
558281 Liptovská Porúbka50556811,5447
580287 Liptovský Peter50556811,5447
510513 Jalovec50556861,5515
523747 Mlynica70676881,5543
509914 Oravská Polhora50756881,5543
510467 Hybe50556901,5570
510751 Liptovský Ondrej50556901,5570
509817 Lomná50756901,5570
508608 Heľpa60366951,5638
523496 Hozelec70676951,5638
510521 Jamník50556951,5638
509680 Hruštín50756971,5665
509604 Brezovica51057001,5706
510912 Pavčina Lehota50557001,5706
523909 Stráne pod Tatrami70377001,5706
510173 Vitanová51057001,5706
526002 Muránska Huta60867031,5747
517089 Nevoľné61367031,5747
523798 Rakúsy70377041,5761
523844 Spišská Teplica70677041,5761
523534 Ihľany70377061,5788
524085 Výborná70377061,5788
523593 Kravany70677101,5842
510050 Sihelné50757101,5842
543683 Úhorná80187101,5842
511111 Vavrišovo50557121,5870
523399 Abrahámovce70377131,5883
510505 Jakubovany50557151,5911
508721 Králiky60167151,5911
510629 Liptovská Lúžna50857171,5938
523771 Osturňa70377171,5938
511013 Smrečany50557181,5951
509094 Vaľkovňa60367201,5979
524115 Zálesie70377201,5979
518123 Háj80687251,6047
523801 Reľov70377281,6088
509035 Špania Dolina60167281,6088
509655 Habovka51057301,6115
516881 Jastrabá61367301,6115
510858 Malužiná50557331,6156
523887 Stará Lesná70377361,6197
543357 Mlynky81087391,6238
511889 Šoltýska60767431,6292
507393 Konská50557451,6320
543390 Nižné Repaše70477471,6347
523763 Nová Lesná70677471,6347
523623 Lendak70377491,6374
559938 Malá Franková70377501,6388
517283 Štiavnické Bane60267501,6388
509884 Novoť50757521,6415
509931 Oravské Veselé50757551,6456
523402 Batizovce70677561,6469
509663 Hladovka51057561,6469
510033 Rabčice50757561,6469
524034 Vikartovce70677561,6469
510238 Zuberec51057601,6524
523925 Svit70677631,6565
508870 Pohorelá60367641,6579
510963 Pribylina50557651,6592
511200 Žiar50557651,6592
523658 Lučivná70677671,6619
523569 Jezersko70377701,6660
515094 Krokava60967701,6660
511170 Východná50557751,6728
543489 Poráč81087781,6769
524026 Vernár70677781,6769
509566 Beňadovo50757801,6797
516988 Kremnické Bane61367841,6851
510611 Liptovská Kokava50557871,6892
510459 Huty50557891,6919
510076 Suchá Hora51057901,6933
523445 Gerlachov70677911,6947
511129 Važec50557921,6960
525618 Dedinky80887951,7001
516996 Kunešov61368001,7069
543420 Oľšavica70478001,7069
517399 Župkov61268001,7069
526606 Vyšné Repaše70478021,7097
509825 Malatiná50358031,7110
543454 Pavľany70478051,7137
557323 Ďubákovo60768101,7206
543675 Torysky70478101,7206
510386 Demänovská Dolina50558201,7342
518271 Detvianska Huta60468201,7342
511145 Veterná Poruba50558201,7342
508691 Jarabá60368231,7383
523721 Mengusovce70678251,7410
524051 Vlkovce70378251,7410
526631 Závadka80188271,7437
511137 Veľké Borové50558281,7451
523933 Štrba70678291,7465
511510 Látky60468301,7478
509850 Mútne50758361,7560
523500 Hradisko70378401,7615
559890 Štôla70678401,7615
508713 Kordíky60168491,7737
510874 Nižná Boca50558511,7764
526291 Stratená80888601,7887
526410 Brutovce70478631,7928
543691 Uloža70478701,8023
524107 Šuňava70678711,8037
516961 Krahule61368721,8051
510840 Malé Borové50558801,8160
509043 Šumiac60368801,8160
509051 Telgárt60368811,8173
508993 Sihla60368901,8296
524131 Ždiar70678961,8378
523631 Liptovská Teplička70679191,8691
509906 Oravská Lesná50759341,8896
511188 Vyšná Boca50559511,9128
508560 Donovaly60169601,9250
508578 Drábsko60369601,9250
580368 Tatranská Javorina706710001,9796
560103 Vysoké Tatry706710101,9932
508730 Lom nad Rimavicou603610152,0000

3. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4

k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.

VZOREC

na výpočet podielu obce na výnose dane

Vzorec 04-1


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


Robert Fico v. r.