Čiastka č. 199/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 22.09.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
518/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky zdravotnej spôsobilosti a zdravotnej klasifikácie na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby registrovaných občanov, vojakov v zálohe a vojakov mimoriadnej služby 01.10.2006