Čiastka č. 197/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 20.09.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
516/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979