Čiastka č. 18/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 01.02.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
35/2006 Z. z. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní 01.02.2006