Čiastka č. 173/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 20.07.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
463/2006 Z. z. Úplné znenie zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
r1/c173/2006 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 207/2006 Z. z.