Čiastka č. 166/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 14.07.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
446/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry 15.07.2006
447/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže 01.09.2006
448/2006 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Karola Kuzmányho 01.08.2006
449/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
450/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
r1/c166/2006 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 300/2006 Z. z.