Čiastka č. 16/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 31.01.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe 01.02.2006
31/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie 01.02.2006