Čiastka č. 159/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 01.07.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
435/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia 01.07.2006
436/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky