Čiastka č. 156/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 30.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
428/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 01.07.2006