Čiastka č. 153/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 24.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
418/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností 01.07.2006
419/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.07.2006