Čiastka č. 141/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 10.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
394/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby 10.06.2006