Čiastka č. 135/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 10.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
381/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
382/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980