Čiastka č. 131/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 08.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
375/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva
376/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v oblasti bezpečnosti cestnej premávky