Čiastka č. 126/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
359/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže pri práci 01.06.2006