Čiastka č. 101/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 24.05.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
285/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o používaní informačných technológií na colné účely 24.05.2006