Čiastka č. 55/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 07.04.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
123/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom 07.04.2005
r1/c55/2005 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 99/2005 Z. z.