Redakčné oznámenie č. r1/c55/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 99/2005 Z. z.

Čiastka 55/2005
Platnosť od 07.04.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 99/2005 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o patentovej spolupráci

Názov oznámenia má správne znieť: „Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o patentovom práve“.