Čiastka č. 51/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 01.04.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
116/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky 01.04.2005
117/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní II. dodatku k Dohode o štatúte spolupracujúceho štátu medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)