Čiastka č. 43/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 16.03.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
93/2005 Z. z. Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2005
94/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Thajským kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky