Čiastka č. 39/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 11.03.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
85/2005 Z. z. Zákon o politických stranách a politických hnutiach 01.06.2005
86/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o klasifikácii surového dreva 01.05.2005
87/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu a odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu 15.03.2005
88/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
89/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov