Čiastka č. 259/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 30.12.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
657/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok 30.12.2005