Čiastka č. 242/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 24.12.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
617/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach