Čiastka č. 214/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 28.11.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
526/2005 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov 28.11.2005