Rozhodnutie č. 526/2005 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov

Čiastka 214/2005
Platnosť od 28.11.2005
Účinnosť od 28.11.2005

526

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 28. novembra 2005

o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov

Podľa § 42 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku

vyhlasujem

druhé kolo volieb

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja,

predsedu Trnavského samosprávneho kraja,

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja,

predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja,

predsedu Žilinského samosprávneho kraja,

predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja,

predsedu Prešovského samosprávneho kraja,

predsedu Košického samosprávneho kraja

na sobotu 10. decembra 2005.

Pavol Hrušovský v. r.