Čiastka č. 207/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 16.11.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
507/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického použitia hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich úhrade na základe verejného zdravotného poistenia 01.12.2005
r1/c207/2005 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z. z.