Čiastka č. 20/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 11.02.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
36/2005 Z. z. Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2005
37/2005 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí